Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Verksamhetsåret 2008

Description:
Av styrelsen beslutade granskningsinstatser och övrig verksamhet för Sidas internrevisionen under verksamhetsåret 2008.

PDF image