Januari 2008

 • 2008-01-30 Publikation

  Sociala trygghetssystem

  Positionspapper

  Frågor inom socialpolitikens område är under stark utveckling i utvecklingssamarbetet. Sociala trygghetssystem betraktas i allt högre utsträckning som ett användbart verktyg för fattigdomsbekämpning, samt som en investering i den långsiktiga välfärden, säkerheten och ekonomisk utveckling på nationell, regional och global nivå. Detta positionspapper preciserar Sidas förhållningssätt inom området. Social ...

  Christina Josefsson

 • 2008-01-30 Publikation

  Social Security Systems

  Position Paper

  Frågor inom socialpolitikens område är under stark utveckling i utvecklingssamarbetet. Sociala trygghetssystem betraktas i allt högre utsträckning som ett användbart verktyg för fattigdomsbekämpning, samt som en investering i den långsiktiga välfärden, säkerheten och ekonomisk utveckling på nationell, regional och global nivå. Detta positionspapper preciserar Sidas förhållningssätt inom området. Social ...

  Christina Josefsson

 • 2008-01-30 Publikation

  Sidas årsredovisning 2007

  Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Omfattningen av Sidas internationella utvecklingssamarbete uppgick till 15,368 831 miljarder kronor exklusive förvaltningskostnader under 2007. Målet för Sveriges utvecklingssamarbete är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Målet ligger i linje ...

 • 2008-01-22 Publikation

  HIV/AIDS, Adult Mortality and Fertility: Evidence from Malawi

  Rapporten analyserar hur HIV/AIDS påverkar fertiliteten i Malawi. Huvudresultatet är att HIV/AIDS minskar fertiliteten. Icke-infekterade kvinnor både föder och önskar sig färre barn i områden med hög dödlighet bland vuxna i fertil ålder och hög HIV-prevalens. Däremot finns ett positivt samband mellan dessa faktorer och fertilitet bland unga kvinnor (15 till 19 år), möjligen därför att de vill föda ...

  Dick Durevall , Annika Lindskog

 • 2008-01-19 Publikation

  ¿Por fin, la pobreza?

  The present report has two special themes: The first of these is the impact of the PRS process upon official development assistance. Taking advantage of the opportunity provided by the recent change in government in Nicaragua and by newly available information, the second special theme is an evaluation of the performance of President Enrique Bolaños' government - and by implication also of the donors ...

  Joao Guimaraes , Nestor Avendaño

 • 2008-01-18 Publikation

  Sida's Evaluation Plan 2008

  The evaluation plan comprises evaluations planned by the operative departments and the embassies, as well as evaluations carried out by UTV independently or jointly with other Sida departments or external organisations.

 • 2008-01-17 Publikation

  Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

  Av styrelsen beslutade granskningsinstatser och övrig verksamhet för Sidas internrevisionen under verksamhetsåret 2008.

 • 2008-01-17 Publikation

  The Policy Research Capacity Strengthening to Implement Vietnam's 2001-2010 Socio-economic Strategy Project

  The Policy Research Capacity Strengthening to Implement Vietnam's 2001-2010 Socio-economic Strategy project was to improve coordination and cooperation among Government institutions in policy research and to contribute to the achievement of 2001-2010 socio-economic development strategy targets. This was to be achieved through strengthening policy research capacity of the project's participating institutes. ...

  Adam McCarty , Matthew Greenwood , Tran Thi Ngoc Diep

 • 2008-01-16 Publikation

  The Southeast Asian Network for Agroforestry Education (SEANAFE), Phase II

  Sida supports the development of education in agroforestry in Southeast Asia. The main objectives are to solidify an effective regional and national (in five South East Asian countries) networking infrastructure and to enhance university lecturers' capability to teach certain aspects of agroforestry. The aims of the mid-term review are to find out if SEANAFE is on track, draw lessons for the remaining ...

  Bo Tengnäs , Awang Noor Abd. Ghani , Hendra Yanto

 • 2008-01-16 Publikation

  Phasing-out Swedish Health Support in Luanda, Angola

  This is an evaluation of Sida's support to the Maternal and Child Health (MCH) programmes in Luanda province 2004-2006. This was the last support that Sweden gave to the health sector in Angola and therefore charactarized as a "phasing-out" support. The aim of the evaluation in turn was to study the phasing-out process and its effects on the sustainability of the MCH programmes. The study is rather ...

  Kajsa Pehrsson , Kenneth Challis , Tazi Maghema

 • 1(current)
 • 2

Visar 1 av 10 av totalt 13