Februari 2008

 • 2008-02-29 Publikation

  Internrevisionens årsrapport

  Årsrapport innehållande internrevisionens gjorda granskningar, iakttagelser och rekommendationer 2007.

 • 2008-02-29 Publikation

  African Universities Responding to HIV/AIDS

  Despite weaknesses in some areas, the project is on course to achieve its six (6) objectives: HIV/AIDS leadership promotion, capacity and curriculum development, HIV/AIDS workplace policy development, documentation of good practices, regional network development, and partnerships' development. On the negative side: (i) progress in HIV/AIDS curriculum development by member Universities has been limited, ...

  Daniel K.B. Inkoom

 • 2008-02-29 Publikation

  Capacity Building for Decentralisaton and Local Self-Governance, phase II, Mongolia, 2001-2004

  The overall objectives of the Project have been relevant and fully in line with the Constitution of Mongolia and other laws and regulations. Stakeholders and individual participants have been around 10 000. The Project has had a reasonable impact in favour of increased understanding of democracy and human rights, most visibly seen at local levels and in terms of good under-standing of the borrom-up ...

  Staffan Engblom , Nicklas Svensson , Peter Westermark

 • 2008-02-18 Publikation

  Sida's support to Information and Communications Technologies (ICT) for Development

  Sida began selectively supporting Information and Telecommunications Technologies (ICTs) in the mid-1990s. In 1999 Sida adopted a strategy for the use of ICTs in Development Cooperation (ICT for Development, or ICT4D). In 2002, an ICT4D Secretariat was created at Sida. The Secretariat's mandate was to support all of Sida and Swedish Embassies regarding the use of ICT4D, and to effectively "mainstream" ...

  Alan Greenberg

 • 2008-02-18 Publikation

  Sidas råd för utvecklingsforskning

  Varje år utlyser Sida, genom Sidas råd för utvecklingsforskning, stöd till utvecklingsrelaterad forskning vid svenska universitet och institut. Syftet är att främja forskning av värde för utvecklingssamarbetet, stimulera forskare vid svenska universitet och högskolor att intressera sig för utvecklingsländer och utvecklingsforskning, inklusive rekrytering av yngre forskare samt stimulera till forskningskontakter ...

  Michelle Bouchard

 • 2008-02-07 Publikation

  Organisation for Social Science Research in Eastern and Southern Africa (OSSREA)

  Despite the current crisis, we have found that OSSREA has continued to be relevant to African Scholars, universities and the production of social science knowledge and scholarship in Africa. OSSREA's research and training grants and fellowships demonstrate relevance, quality, effectiveness and transparency. In effect, the organization has continued to deliver on capacity building and institutional ...

  David J Francis , Jim Björkman , James Manor

 • 2008-02-07 Publikation

  From Growth to Poverty Reduction: The Framework for Development Cooperation in Vietnam

  Studien sammanlänkar paradigmskiften i den internationella utvecklingsagendan med förändringar i den Vietnamesiska biståndsarkitekturen. Vidare diskuteras hur det svenska utvecklingssamarbetet med Vietnam har svarat mot dessa förändringar. Studien argumenterar för att det finns en solid grund för samarbete mellan Sverige och Vietnam, bortom det bilaterala utvecklingssamarbetet, men att det krävs en ...

  Le Thanh Forsberg , Ari Kokko

 • 2008-02-07 Publikation

  Konflikter i klimatförändringens spår

  Nästan fyra miljarder människor riskerar att drabbas av väpnade konflikter eller politisk instabilitet på grund av klimatförändringen. Konsekvenser av klimatförändringen måste förebyggas för att förhindra en utveckling med mer oroligheter och fler konflikter. Fattiga drabbas hårdast. Det visar bl a denna rapport av International Alert och Sida.

 • 2008-02-07 Publikation

  A climate of conflict

  Nästan fyra miljarder människor riskerar att drabbas av väpnade konflikter eller politisk instabilitet på grund av klimatförändringen. Konsekvenser av klimatförändringen måste förebyggas för att förhindra en utveckling med mer oroligheter och fler konflikter. Fattiga drabbas hårdast. Det visar bl a denna rapport av International Alert och Sida.

 • 2008-02-07 Publikation

  Sida Annual Report 2007

  Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Omfattningen av Sidas internationella utvecklingssamarbete uppgick till 15,368 831 miljarder kronor exklusive förvaltningskostnader under 2007. Målet för Sveriges utvecklingssamarbete är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Målet ligger i linje ...

 • 1(current)
 • 2

Visar 1 av 10 av totalt 11