Sidas publikationer 2008

 • 2008-05-21 Publikation

  Sri Lanka

  The report gives a summary of the political, economic and poverty development in Sri Lanka in 2007 as well as an overall assessment and a specific country programme overview of the Swedish development co-operation in Sri Lanka during 2007.

  Embassy of Sweden , Colombo

 • 2008-05-21 Publikation

  Bangladesh

  Embassy of Sweden , Dhaka

 • 2008-05-20 Publikation

  Våld, rättsröta och sköra demokratier

  Texten är en betraktelse över den politiska och sociala utvecklingen i Centralamerika. Syftet är att ge en bakgrund till förekomsten av Marasgäng. I texten påvisas de faktorer som påverkat flera länder i Centralamerikas förutsättningar att motverka Marasgäng. Texten konstaterar att utvecklingen lett till att flera länder har stort behov av stöd och hjälp för att komma tillrätta med Marasgängen. Texten ...

  Pierre Frühling

 • 2008-05-20 Publikation

  Maras och ungdomsgäng, lokalsamhälle och polis i Centralamerika

  Texten är en sammanfattning av de bärande resonemangen av studien. Behandlar Maras som kulturellt fenomen och försöker svara på frågan vad det är som gör att människor blir gängmedlemmar. Sammanfattningen visar också på problemet med rättsväsendet i de Centralamerikanska länder som har Marasgäng.

  Pierre Frühling

 • 2008-05-20 Publikation

  Maras and Youth Gangs, Community and Police in Central America

  Texten är en sammanfattning av de bärande resonemangen av studien. Behandlar Maras som kulturellt fenomen och försöker svara på frågan vad det är som gör att människor blir gängmedlemmar. Sammanfattningen visar också på problemet med rättsväsendet i de Centralamerikanska länder som har Marasgäng.

  Pierre Frühling

 • 2008-05-20 Publikation

  Sexuality: A Missing Dimension in Development - brief version

  Pappret beskriver hur sexualitet påverkar alla utvecklingssektorer. Sexualitet presenteras som en mångfacetterad dimension med implikationer för mänskliga rättigheter, fattigdomsminskning, och utvecklingsmål inom hälsa, jordbruk, infrastruktur, och demokrati, bland annat. De positiva aspekterna på sexualitet lyfts fram extra tydligt. Pappret argumenterar för att Sverige skall uppmärksamma sexualitetens ...

 • 2008-05-20 Publikation

  West Bank and Gaza

  The report gives a summary of the political, economic and poverty development in West Bank and Gaza in 2007 as well as an overall assessment and a specific country programme overview of the Swedish development co-operation in West Bank during 2007.

  Consulate General of Sweden Jerusalem

 • 2008-05-20 Publikation

  Sida's Support to the Eastern and Southern African Regional Office of UNICEF

  The Eastern and Southern African Regional Office (ESARO) of UNICEF received a total of SEK 30 million from Sida for the period 2002-2006 to mainstream a rights based approach into child protection work to safeguard the rights of children orphaned and made vulnerable by HIV/AIDS. The co-operation aimed at strengthening the capacity of UNICEF at regional and country levels (in Tanzania, Zambia, Botswana ...

  Robert N. Sinclair , Nishu Aggarwal

 • 2008-05-19 Publikation

  Prospects for Poverty Reduction in Zambia

  Fattigdomen minskar men är fortfarande allvarlig i Zambia, trots växande råvaruintäkter. Beräkningar visar att inkomstdiversifiering är en viktig väg ut ur fattigdom på landsbygden. Zambias på papperet vettiga politik för privatsektorn genomförs ofta illa, och skatteuppbörden är inte i takt med BNP-tillväxten. Förbättrad infrastruktur, säkrade äganderätter och sociala reformer är viktigare än subventioner. ...

  Arne Bigsten , Sven Tengstam

 • 2008-05-15 Publikation

  Bolivia

  The Annual Report provides an overview of political, economic and social development in Bolivia. The report describes the main features of Swedish development cooperation and a comprehensive analysis of the programme per sector with a result-oriented focus is presented. The report is a follow-up instrument to the Swedish Regional Strategy for Development Cooperation with South America, the Country ...

  Section for Development Cooperation La Paz

Visar 91 av 100 av totalt 172