Oktober 2007

 • 2007-10-30 Publikation

  The Energy Sector

  Summary of activities within the Energy Sector which have received financing from Sida during 1 July 1995 to 31 December 2006.

  Lars Lagging

 • 2007-10-30 Publikation

  Sida's Support to Urban Environment and Urban Development in South East Europa

  The evaluation encompasses Swedish support to the environmental sector from 2000-06. The cooperation started with smaller interventions, e g to review the environmental situation and environmental remediation activities. It has with time grown and more and more focussed larger projects mainly supporting governmental policy development and implementation. The report covers results of the cooperation, ...

  Svend Erik Sørensen , Bo Andreasson

 • 2007-10-12 Publikation

  Climate change from an urban persepective

  Urban Issue Paper

  Det är i städerna som framtidens slag om klimatet kommer att avgöras. Många städer är byggda på riskabla platser och kan komma att drabbas av effekter från klimatpåverkan. När städer översvämmas blir tillgången på rent vatten, mat och sanitet begränsad. Det är de fattigaste i urbana områden som kommer att drabbas.

  Hannah Reid

 • 2007-10-12 Publikation

  Riktlinjer för internrevision vid Sida

  Dessa riktlinjer för Sidas internrevision har fastställts av Sidas styrelse 2007-06-01. De bygger på gällande förordningar och allmänna råd från ESV och anger bland annat internrevisionens uppgifter, ställning och rapporteringsformer.

  Sidas internrevision

 • 2007-10-10 Publikation

  Beyond Titling

  Formal land delivery systems have often been inadequate to meet growing urban populations' demands for secure tenure. The "informal land delivery system" - squatting, illegal subdivision of plots and pavement dwelling - has been the only answer. In order to improve poor people's livelihoods, we need to better understand how the full continuum of informal and formal land markets operate; how ...

  Åsa Forsman

 • 2007-10-09 Publikation

  The Social Context Training Cooperation between Sida and the Law, Race and Gender Unit, University of Cape Town

  The core activities of the Law, Race and Gender Unit are, inter alia, 1) to build the capacity of magistrates to become consciously aware of, and apply issues of social context in their decision making process; e.g. to bring magistrates into mainstream thinking around issues such as poverty, HIV/Aids and gender. The main thrust of the organisation's work has therefore, been social context training ...

  Suki Goodman

 • 2007-10-09 Publikation

  Lake Victoria Catchment Environmental Education Programme (LVCEEP), Support to World Wide Fund for Nature (WWF)

  The Lake Victoria Catchment Environmental Education programme was designed as a pilot and implemented by Wildlife Clubs of Kenya, Nature Uganda and WWF Tanzania Environmental Education Programme (TEEP) in Kenya, Uganda and Tanzania respectively under WWF EARPO. The programme implementation sites were spread over 7 districts in the three countries. The main target groups were primary school pupils, ...

  Irene Karani , James Ndung'u

 • 2007-10-09 Publikation

  En utvärdering av Sidas ungdomssatsning Zenit

  Utvärdering av Zenit under samarbetsperioden med Malmö Muséer och Kulturhuset/Stockholms Stad. (År 2004-2007. Zenit är en verksamhet för ungdomar mellan 13-25 år som Sida utvecklat och drivit sedan 1996. I rådande organisationsform har Zenit verkat sedan december 2004 och det är denna senare organisationsform som är föremålet för denna utvärdering. Syftet med utvärderingsarbetet är att göra en genomlysning ...

  Birgitta Birkenfalk , Sigge Birkenfalk , Jan Nylund

 • 2007-10-09 Publikation

  Granskning av Sidas samarbete med statliga myndigheter utanför följsam-konceptet - Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet

  Styrelsen beslutade i Revisionsplanen för 2007 (fastställt 2006-12-08) att ytterligare en granskning av de statliga samarbetena skulle genomföras. Internrevisionen bedömer att efterlevnaden av överenskommelsen i de granskade delarna är utan anmärkning. Sida har med nuvarande rutiner inte full insyn i hela den ekonomiska hanteringen av Sidamedel som ingår i överrenskommelserna med Naturvårdsverket och ...

  William Stannervik

 • 2007-10-05 Publikation

  Handlingsplan för Sidas arbete mot könsrelaterat våld 2008-2010

  FNs generalsekreterares rapport In-depth study on all forms of violence against women konstaterar att könsrelaterat våld är ett universellt problem som finns i alla länder, religioner och samhällsklasser. Våldet är en genomgripande kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör ett avgörande hinder för att uppnå jämställdhet. Det är också ett allvarligt hot mot demokratisk utveckling och folkhälsa ...

  Jämställdhetssekretariatet

 • 1(current)
 • 2

Visar 1 av 10 av totalt 14