Strengthening Sida Management for Development Results

Author:
Sida
Description:
Enligt beslut av Sidas generaldirektör avser Sida att under kommande år övergå till en mer resultatbaserad styrning av verksamheten. Detta positionspapper ger bakgrundsinformation till generaldirektörens beslut, förklarar konceptet med mål- och resultatstyrning i Sidas utvecklingsarbete samt presenterar ett utkast av de nästa stegen.

PDF image