Mars 2007

 • 2007-03-30 Publikation

  Public Finance Management in Development Co-operation

  The purpose of  this handbook is to support the everyday management of development cooperation to deal with issues related to public finance management (PFM). The point of departure is that PFM is a strategic issue for poverty reduction. The handbook supports the use of Sida at  Work,  and complements it by showing how PFM affects development cooperation. Its ambition is thus to provide concrete advice ...

  Sven Olander (editor) , Stefan Sjölander , Finn Hedvall , Camilla Salomonsson , Göran Andersson

 • 2007-03-29 Publikation

  Inventory of Programme Support at Sida 2000-2006

  The Paris Declaration on Aid Effectiveness anticipates that an increasing share of aid flows should be provided under Programme Based Approaches, PBAs. The target by 2010 is set at "66 per cent of aid flows are provided in the context of programme based approaches."(Indicator 9). There is not a very clear and internationally agreed operational definition of Programme Based Approaches and ...

  Martin Schmidt , Anna Schnell

 • 2007-03-29 Publikation

  Sida Support to the UNICEF Country Programme in Kenya

  Sida and UNICEF entered into a three year agreement effective January 2004, for thematic support to UNICEF's Child Protection and HIV/AIDS Programme, and certain activities in the Strategic Planning Monitoring and Evaluation Programme and the Communication, Participation and Partnership Programme, both of which are cross-sectoral programmes. The Child Protection Programme has six projects, four of ...

  Pauline Nyamweya , Atsango Chesoni , Nansozi Muwanga , Eric Ogwang , Jackson Karanja , Karuti Kanyinga , Julia Sloth-Nielsen

 • 2007-03-29 Publikation

  The Partnership of the East African Communities Organisation for Management of Lake Victoria Resources (ECOVIC) and the Swedish NGO Centre for Development Cooperation (FORUM SYD)

  Sida/LVI support to ECOVIC through Forum Syd was intended to contribute to institutional development of a regional civil society that will consequently empower the communities and individuals in the Lake Victoria Region with a mentorship from a Swedish non-governmental organistaion. The evaluation therefore aimed at assessing the achievements of this broad intention. On overall, the evaluation noted ...

  Grace Lubaale , Alfred Omenya

 • 2007-03-29 Publikation

  Filling the Granary

  ASSITEJ Sweden linked with 17 African countries for the purpose of strengthening the practice and profession of theatre for children and young people in Africa. The programme was supported by Sida 1999-2007 to the value of SEK 5, 725 million. The programme has profiled African Theatre practitioners well internationally. There is evidence to suggest that smaller networks or collaborations between 2 ...

  Nicky du Plessis

 • 2007-03-28 Publikation

  Erfarenheter av resultatstyrning - En genomgång av utvärderingar och studier

  Rapporten ger en sammanhållen bild av de viktigaste iakttagelserna, slutsatserna och rekommendationerna från Sidas utvärderingar och internrevisionsgranskningar med avseende på resultatstyrning. Totalt studerades 17 Sida Studies in Evaluation, 12 utvärderingar från UTV, tio revisionsgranskningar samt fyra övriga studier. Rapporten behandlar hur mål anges för Sidas verksamhet, hur verksamheten styrs ...

  Lennart Peck

 • 2007-03-26 Publikation

  Utbildning för alla - en mänsklig rättighet

  Trots att stora framsteg gjorts saknar fortfarande många miljoner människor tillgång till utbildning. Människor som får grundläggande kunskaper, som till exempel att läsa och räkna, har större möjlighete ratt förbättra sina liv och ta sig ur fattigdomen. Utbildning är också en av de viktigaste byggstenarna i ett demokratiskt samhälle. För att nå de mål som världens länder enats om - bland annat fri ...

  Marianne Engblom

 • 2007-03-26 Publikation

  Education for All - a human right

  Trots att stora framsteg gjorts saknar fortfarande många miljoner människor tillgång till utbildning. Människor som får grundläggande kunskaper, som till exempel att läsa och räkna, har större möjlighete ratt förbättra sina liv och ta sig ur fattigdomen. Utbildning är också en av de viktigaste byggstenarna i ett demokratiskt samhälle. För att nå de mål som världens länder enats om - bland annat fri ...

  Marianne Engblom

 • 2007-03-23 Publikation

  South Africa

  An annual country report. Strategic country development trends in the country such as poverty reduction, macroeconomic development, political development, good governance and human rights, a regional outlook, development co-operation and partnership. A description af the swedish development co-operation with strategic assessments and considerations, overall country programming review, follow-up of ...

  The Embassy of Sweden Pretoria , Pretoria

 • 2007-03-22 Publikation

  Rwanda

  Country report Rwanda 2006. Sida's development cooperation with Rwanda 2006.

  SDC Rwanda

Visar 1 av 10 av totalt 31