Januari 2007

 • 2007-01-31 Publikation

  Sida's Evaluation Plan 2007

  The evaluation plan comprises evaluations planned by the operative departments and the embassies, as well as evaluations carried out by UTV independently or jointly with other Sida departments or external organisations.

 • 2007-01-25 Publikation

  Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

  Planerade granskningsinsatser och övriga uppgifter för Sidas internrevision under verksamhetsåret 2007.

 • 2007-01-25 Publikation

  Sustainable Cities: Our Future - Turning ideas into Action

  Sidas Urbana delegations rapport från WUF 3 i Vancouver, juni 2006. Viktigaste temat - den snabba tillväxten i städerna. WUF är det viktigaste forumet för urbana experter, och vi medverkade i och organiserade 7 seminarier. Rapporten är ett axplock från olika moment från olika presentationer, diskussioner och nätverksmöten med intervjuer.

 • 2007-01-24 Publikation

  Sida Evaluations and Audits 2005

  Synthesis of Sida Evaluations completed in 2005. Assesses evaluation reports with reference to OECD/DAC and Sida standard evaluation criteria (relevance, effectiveness, impact, sustainability, efficiency), and summarises information regarding actual or potential effectiveness with regard to poverty reduction.

  Lennart Peck , Katja Jassey , Lars Johansson