September 2006

 • 2006-09-27 Publikation

  Canada, Sweden and the UK: A Joint Institutional Approach

  Sverige (UD och Sida) har utarbetat en gemensam strategi för samarbetet med UNICEF tillsammans med Canada och UK. Strategin lägger grunden för de tre ländernas agerande visavi UNICEF för de kommande tre-års perioden. Strategin bygger på UNICEFs eget strategidokument för samma peiod och innehåller indikatorer somtagits fram av organisationen.

 • 2006-09-27 Publikation

  Kultur och medier i svenskt utvecklingssamarbete

  Sidas policy för kultur och medier i svenskt utvecklingssamarbete visar på de utgångspunkter, mål, prioriteringar och målgrupper Sida har inom det internationella kultur- och mediesamarbetet. Policyn ska användas av dem som arbetar med kultur och medier på Sida och av de organisationer och institutioners om samarbetar med Sida.

 • 2006-09-27 Publikation

  Culture and Media in Development Cooperation

  Sidas policy för kultur och medier i svenskt utvecklingssamarbete visar på de utgångspunkter, mål, prioriteringar och målgrupper Sida har inom det internationella kultur- och mediesamarbetet. Policyn ska användas av dem som arbetar med kultur och medier på Sida och av de organisationer och institutioners om samarbetar med Sida.

 • 2006-09-27 Publikation

  Culture and Media in Development Cooperation

  Sidas policy för kultur och medier i svenskt utvecklingssamarbete visar på de utgångspunkter, mål, prioriteringar och målgrupper Sida har inom det internationella kultur- och mediesamarbetet. Policyn ska användas av dem som arbetar med kultur och medier på Sida och av de organisationer och institutioners om samarbetar med Sida.

 • 2006-09-27 Publikation

  Organisationsstudie av SAREC

  Syftet med denna organisationsstudien är att bedöma SARECs effektivitet i hanteringen av verksamhetsgrenen forskning. Studien täcker frågor avseende mål och uppgift samt organisationens ändamålsenlighet och kapacitet. Studien är en av sex studier i en större översyn av forskningssamarbetet. Resultatet av dessa studier finns syntetiserade i en separat syntesrapport som också används i avrapporteringen ...

  Lina Lenefors , Lennart Gustafsson , Arne Svensson

 • 2006-09-26 Publikation

  End of Programme Support Evaluation of Regional Psychosocial Support Initiative (REPSSI)

  Following a five-year agreement, REPSSI has been the recipient of a Sida grant of USD$3,750,000 from 2002 to mainstream pschycosocial support to vulnerable children affected by HIV and AIDS in eight main sectors. Sida and REPSSI requested this end of programme of support evaluation in order to define their future relationship. The aim of the evaluation was to review the first four years of implementation ...

  RICHARD MATIKANYA , VICTORIA JAMES , NANKALI MAKSUD

 • 2006-09-26 Publikation

  Granskning av Sidas ramöverenskommelse med statliga myndigheter: Följsam-konceptet

  Mot bakgrund av Sida målsättning att sluta fler överenskommelser med statliga myndigheter samt Sidas ansvar för att garantera redovisningens tillförlitlighet har internrevisionen i sin årliga riskanalys identifierat dessa samarbeten som ett granskningsområde. En granskning av Följsam samarbetet ingår i Internrevisionens plan för 2006 vilken beslutats av Sidas styrelse.

  William Stannervik

 • 2006-09-26 Publikation

  Sidas arbete med Homo-, Bi- och Transfrågor i utvecklingssamarbetet

  Handlingsplanen är en uppföljning av den studie om svensk policy kring homo, bi- och transfrågor i internationellt utvecklingssamarbete som Sida lät genomföra under hösten 2005. Den skall konkretisera hur arbetet med HBT-frågor ska integreras i utvecklingssamarbetet. För att uppnå syftet lägger handlingsplanen fram elva aktiviteter fördelade under två delmål som ska skapa förutsättningar för att Sverige ...

 • 2006-09-26 Publikation

  Sida's work on Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender issues in international development cooperation

  Handlingsplanen är en uppföljning av den studie om svensk policy kring homo, bi- och transfrågor i internationellt utvecklingssamarbete som Sida lät genomföra under hösten 2005. Den skall konkretisera hur arbetet med HBT-frågor ska integreras i utvecklingssamarbetet. För att uppnå syftet lägger handlingsplanen fram elva aktiviteter fördelade under två delmål som ska skapa förutsättningar för att Sverige ...

 • 2006-09-26 Publikation

  El trabajo de Asdi sobre temas de Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero en la cooperación al desarollo

  Handlingsplanen är en uppföljning av den studie om svensk policy kring homo, bi- och transfrågor i internationellt utvecklingssamarbete som Sida lät genomföra under hösten 2005. Den skall konkretisera hur arbetet med HBT-frågor ska integreras i utvecklingssamarbetet. För att uppnå syftet lägger handlingsplanen fram elva aktiviteter fördelade under två delmål som ska skapa förutsättningar för att Sverige ...

 • 1(current)
 • 2

Visar 1 av 10 av totalt 19