Oktober 2006

 • 2006-10-31 Publikation

  Effekter av ett barnrättsperspektiv

  Dokumentet ger en bakgrund till rapporten (regeringens uppdrag) och redovisar barns rättigheter i Sida samarbetsstrategier, resultat av en enkät till utlandsmyndigheterna och ger exempel på effekter av ett barnrättsperspektiv från Afrika (t ex Kenya), Colombia, Laos, Zambia, Zimbabwe, Filippinerna, Mali. Övrigt: Kurser, Unicef, seminarier på ambassader, kartläggningar i Nicaragua och Bolivia, Världsbanken, ...

 • 2006-10-27 Publikation

  Promoting Women's Human Rights and Enhancing Gender Equality in Kenya

  The evaluation focused on UNIFEM as the executing agency. The fundamental question the evaluation team sought to answer is: 'in what ways have the program objectives, activities, outputs and outcomes promoted women's human rights, enhanced gender equality and democratic governance in Kenya?' The evaluation examined the comparative advantage of UNIFEM to effectively and efficiently manage Sida's funds ...

  Atango Chesoni , Salome Muigai , Karuti Kanyinga

 • 2006-10-26 Publikation

  Prosperity and Sustainability - Local Cooperation in the Baltic Sea Region

  The conference was arranged by the Swedish Prime Minister´s office. The conference documentation has been performed by the Sida Baltic Sea Unit. The summary means a short reproduction of the content of the respective speeches from the conference. The speeches focused on three thematic areas. The first theme concerns the strengthening of cooperation among local, national and European actors in the ...

  Josefin Dahlander , Marie Sandberg

 • 2006-10-26 Publikation

  Granskning av intern styrning och kontroll vid Sidas informationsavdelning

  Dokumentet beskriver granskning av intern styrning och kontroll utifrån COSO-modellens fem komponenter. Redovisningen av resultaten har strukturerats utifrån den i internrevision ofta använda COSO-modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, www.coso.org), för intern styrning och kontroll. Denna består av följande fem komponenter och sambandet dem emellan: kontrollmiljö, ...

  Dan Melin

 • 2006-10-18 Publikation

  University and Faculty Research Funds at Universities in Mozambique, Tanzania and Uganda

  This is an evaluation of university/faculty research funds financed by Sida/SAREC in three African universities - Dar es Salaam, Makerere, Eduardo Mondlane. The objectives have been to support management of research, capacity-building, generate new knowledge, and promote a research culture. Achievements, constraints and problems are highlighted, and the conclusion is that this type of funding has been ...

  Göran Hydén

 • 2006-10-17 Publikation

  Korruption - ett hinder för utveckling

  Varför ger Sverige stöd till att bekämpa korruption? Vad gör Sverige för att bekämpa korruption? Kampen mot korruption är en av Sidas mest prioriterade frågor. Det är naturligt med tanke på att korruption är utbrett i många av de länder som Sida samarbetar med. Fattigdom och korruption går gärna hand i hand. Korruption drabbar de fattiga hårdast och bidrar till att förvärra fattigdomen på flera sätt. ...

  Marianne Engblom

 • 2006-10-17 Publikation

  Bra lantbruk minskar fattigdomen på landet

  Varför ger Sverige stöd till utveckling på landsbygden? Millenniemålen - ett gemensamt åtagande Hur länge har Sida gett stöd till utveckling på landsbygden? Vad gör Sida för utvecklingen på landsbygden? De flesta av världens fattiga bor på landsbygden i Afrika och Asien. Lantbruk, det vill säga näringar som är beroende av vad marken kan ge, är den viktigaste inkomstkällan för många av dem. Om världensländer ...

 • 2006-10-17 Publikation

  Improved farming reduce rural poverty

  Varför ger Sverige stöd till utveckling på landsbygden? Millenniemålen - ett gemensamt åtagande Hur länge har Sida gett stöd till utveckling på landsbygden? Vad gör Sida för utvecklingen på landsbygden? De flesta av världens fattiga bor på landsbygden i Afrika och Asien. Lantbruk, det vill säga näringar som är beroende av vad marken kan ge, är den viktigaste inkomstkällan för många av dem. Om världensländer ...

 • 2006-10-17 Publikation

  Utveckling i städerna

  Varför ger Sverige stöd till urban utveckling? Hur länge har Sverige gett stöd till främjande av urban utveckling? Vad gör Sida för att främja urban utveckling? Nästan en miljard av världens fattiga bor i städernas slumområden ibristfälliga bostäder. Problemen ökar i takt med att städerna fortsätteratt växa. Men växande städer är inte i sig ett hinder för utveckling. Städerna är viktiga kuggar i näringslivets ...

 • 2006-10-17 Publikation

  Urban Development

  Varför ger Sverige stöd till urban utveckling? Hur länge har Sverige gett stöd till främjande av urban utveckling? Vad gör Sida för att främja urban utveckling? Nästan en miljard av världens fattiga bor i städernas slumområden ibristfälliga bostäder. Problemen ökar i takt med att städerna fortsätteratt växa. Men växande städer är inte i sig ett hinder för utveckling. Städerna är viktiga kuggar i näringslivets ...

Visar 1 av 10 av totalt 22