Sida's Support to Urban Development

Description:
Flyern beskriver den snabbt framväxande urbaniseringen och den ökande fattigdomen i dessa områden, och informerar om Sidas strategier för att stödja en hållbar urban utveckling. Flyern tar också upp några exempel på Sida-finansierade projekt från olika regioner och länder samt för olika områden inom urban utveckling - exv bostäder, landrättigheter, miljö, vatten och sanitet.

PDF image