Juni 2006

 • 2006-06-30 Publikation

  Conflicts Regarding Natural Resources Utilization in Coastal Zones of Developing Countries

  Denna studie ingår som en del i förarbetet för Sidas Marina initiativ. Studien identifierar aktörerna/användarna av resurser i kustområden och redogör för olika typer av konflikter i kustområden med illustrativa exempel. Vid utarbetandet av strategier för kustområdesutveckling identifierar författaren olika moment som bör inkluderas för att undvika konflikter.

  Elin Torell

 • 2006-06-30 Publikation

  Review of Population-Related Dimensions in Coastal Area Development and Environmental Management

  Denna studie ingår i förarbetet för Sidas Marina initiativ. Den fokuserar på befolkningsförändringar i samband med sociala och ekonomiska förändringar och dess påverkan på kustmiljön och dess förvaltning. Illustrativa fallstudier från östra Afrika ges.

  Bertil Egerö

 • 2006-06-29 Publikation

  Global Initiatives and Conventions Related to Coastal Zones and the Sea

  Denna studie ingår i förarbetet för Sidas Marina initiativ. Den ger en överblick över globala konventioner och initiativ inklusive Sveriges deltagande i dessa och utvecklingsländers kapacitet att leva upp till dem. Avslutningsvis ges förslag rörande potentiella områden för framtida svenskt utvecklingssamarbete.

  Arne Andreasson , Ingemar Olsson

 • 2006-06-29 Publikation

  Fisheries, Aquaculture and Coastal Zones in Developing Countries, mainly of the East Africa and Southeast Asia

  Denna studie ingår som en del i förarbetet för Sidas Marina initiativ. Tillståndet för fisket beskrivs landvis för länder i sydost Asien samt östra Afrika. Förslag för framtida utvecklingssamarbete rörande hållbar förvaltning av kustområden ges.

  Armin Lindquist

 • 2006-06-15 Publikation

  Building Research Capacity in Bolivian Universities

  An evaluation of the relatively new research cooperation between Sida-SAREC and Bolivia has been performed. The main partners in Bolivia are the two largest universities in the country with a total of almost 150,000 students. They are in the process of changing from teaching universities to research universities; this change will improve their potential for providing development contributions, both ...

  Erik W. Thulstrup , Manuel Ramiro Muñoz , Jean-Jacques Decoster

 • 2006-06-13 Publikation

  Drivning Forces, Issues, Scaling up

  Hiv/aids is one of the biggest development obstacles. Therefore hiv/aids is a strategic priority for Sida. Sida supports and encourages an integrated approach to face the complex consequences of the epidemic. Sida works with prevention and preparedness also in countries and regions not yet highly affected by hiv/aids. As part of taking on this challenge and scaling up efforts, Sida Civil Society Center ...

 • 2006-06-13 Publikation

  Socialpolitik och sociala trygghetssystem

  Kartläggning av Sidas insatser inom områdena socialpolitik och sociala trygghetssystem som en del av huvuddraget social utveckling och social trygghet. Rapporten omfattar även en kartläggning av svenska aktörer och globala aktörer inom området. Närmare definieras det område som kartlagts som; socialpolitik, sociala trygghetssystem, välfärd, social omsorg, socialförsäkringar, socialt arbete och socialtjänst. ...

  Hälsoenheten

 • 2006-06-13 Publikation

  Social Policy and Social Security

  Kartläggning av Sidas insatser inom områdena socialpolitik och sociala trygghetssystem som en del av huvuddraget social utveckling och social trygghet. Rapporten omfattar även en kartläggning av svenska aktörer och globala aktörer inom området. Närmare definieras det område som kartlagts som; socialpolitik, sociala trygghetssystem, välfärd, social omsorg, socialförsäkringar, socialt arbete och socialtjänst. ...

  Hälsoenheten

 • 2006-06-13 Publikation

  Jämställdhet gör världen rikare!

  En inspirationsskrift om jämställdhet för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv som riktar sig till dig som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasium. I skriften diskuterar och föreslår erfarna pedagoger med genuskompetens olika metoder, praktiska råd och material för att arbeta med jämställdhetsfrågor tillsammans med små och stora elever. Vi berättar också om inspirerande internationellt ...

  Red Eva Lena Volk

 • 2006-06-09 Publikation

  Financing urban infrastructure

  Urban Issue Paper

  Investeringar i urban infrastruktur som vatten och sanitet, avfallshantering är mycket lägre än vad som behövs för att nå milenniemålen. För att ge bra service åt innevånarna så behöver resursandelen för urban infrastruktur öka om reormer och tillväxt ska öka.

  Sara Stenhammar

Visar 1 av 10 av totalt 34