Research Capacity

Towards the Millennium Development Goals

Author:
Battisson & Partners
Description:
Årsbok för svensk forskningssamarbete med utvecklingsländer. Beskriver hur forskning och byggande av forskningskapacitet bidrar till uppfyllandet av Millenie målen för utveckling.

PDF image

Download:
1,67 MB