Sidas publikationer 2006

 • 2006-09-26 Publikation

  Sida's work on Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender issues in international development cooperation

  Handlingsplanen är en uppföljning av den studie om svensk policy kring homo, bi- och transfrågor i internationellt utvecklingssamarbete som Sida lät genomföra under hösten 2005. Den skall konkretisera hur arbetet med HBT-frågor ska integreras i utvecklingssamarbetet. För att uppnå syftet lägger handlingsplanen fram elva aktiviteter fördelade under två delmål som ska skapa förutsättningar för att Sverige ...

 • 2006-09-26 Publikation

  El trabajo de Asdi sobre temas de Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero en la cooperación al desarollo

  Handlingsplanen är en uppföljning av den studie om svensk policy kring homo, bi- och transfrågor i internationellt utvecklingssamarbete som Sida lät genomföra under hösten 2005. Den skall konkretisera hur arbetet med HBT-frågor ska integreras i utvecklingssamarbetet. För att uppnå syftet lägger handlingsplanen fram elva aktiviteter fördelade under två delmål som ska skapa förutsättningar för att Sverige ...

 • 2006-09-26 Publikation

  Swedish Support to a Regional Environmental Journalism and Communication Programme in Eastern Africa for the Period 2002-2006

  The evaluation covers four of the initial five years period of support to a regional training programme in environment journalism in Eastern Africa. The evaluation found both programme design and implementation to be in line with development priorities, both in Sweden and the five participating countries. The programme is found to to be effective in its aim to strengthen training capacity. The evaluation ...

  Birgitte Jallov , Charles Lwange-Ntale

 • 2006-09-21 Publikation

  Microfinance and Women's Empowerment

  This publication is an extract from research work within microfinance at the Department of Economics at Uppsala University done by the author Ranjula Bali Swain. The purpose of the paper is to capture the relationship between microfinance and Millennium Development Goal number three, which concerns gender equality and women empowerment. The research is based on the Self Help Group Bank Linkage Programme ...

  Ranjula Bali Swain

 • 2006-09-21 Publikation

  Integrated Economic Analysis for Pro-Poor Growth

  The methodological approach - Integrated Economic Analysis (IEA) for Pro-Poor Growth - developed by Sida rests on two basic premises. Firstly, pro-poor growth requires that the poor are able to participate fully and on an equal footing in economic development processes. Secondly, employment and income derived from employment (selfemployment or wage employment) is the singularly most important link ...

  Departent for policy , methodology

 • 2006-09-20 Publikation

  Review of Sida's Field Vision

  The purpose of the review is to asses the current status of Sida´s field vision. The review is based on interviews at Sida HQ, four embassies, phone interviews with managers in the field and questionnaires for the field and HQ. The study focuses on the role and steering of the field vision, the resource issue, the impact of the Paris declaration and the PDG for the field orientation. The report (32 ...

  Jan-Olov Agrell

 • 2006-09-07 Publikation

  Fighting Poverty in an Urban World

  The urban policy describes the purpose, focus areas and approaches for Sida's support to urban development. It is intended for Sida staff, to facilitate the integration of urban issues into Sida's development cooperation,as well as for dialogue with donors, partner countries and other potential partners in civil society or the private sector. It demonstrates why appropriate urban development is key ...

 • 2006-09-05 Publikation

  Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet

  Rapporten är resultat av ett uppdrag från Policy och Metodavdelningen, POM i syfte att stärka Sida´s kapacitet att bättre utnyttja dialog och kommunikation som instrument i utvecklingssamarbetet. Dialog och kommunikation bör ses som en integrerad del av genomförandet av målet i PGU och i de internationella ansträngningarna för att göra utvecklingssamarbetet mer effektivt. Det handlar om en kombination ...

 • 2006-09-05 Publikation

  Dialogue and Strategic Communication in Development Cooperation

  Rapporten är resultat av ett uppdrag från Policy och Metodavdelningen, POM i syfte att stärka Sida´s kapacitet att bättre utnyttja dialog och kommunikation som instrument i utvecklingssamarbetet. Dialog och kommunikation bör ses som en integrerad del av genomförandet av målet i PGU och i de internationella ansträngningarna för att göra utvecklingssamarbetet mer effektivt. Det handlar om en kombination ...

 • 2006-09-04 Publikation

  Global utveckling

  En text av debatterande natur, tänkt som ett underlag för diskussioner och egna reflektioner kring Sveriges roll för global och hållbar utveckling. Syftet är att inspirera till självständig och kritisk granskning av Sveriges politik för global utveckling (PGU). Samtidigt ska skriften ge mer kunskap till pedagoger och ledare som en bakgrund för den pedagogiska praktiken i skolorna. Kenneth Hermele är ...

  Kenneth Hermele

Visar 81 av 90 av totalt 278