Sidas publikationer 2006

 • 2006-10-05 Publikation

  Increased Aid Effectiveness - Sida Action Plan 2006-2008

  This Action Plan describes Sida's activities and processes to facilitate the implementation of the Paris Declaration regarding increased aid effectiveness. The Plan includes six components: 1. Monitoring implementation of the declaration 2. Development of methods and procedures 3. Learning and competence development 4. Communication 5. Quality assurance 6. Monitoring of the action plan

  Department for Policy , Methodology

 • 2006-10-02 Publikation

  Time for Rethinking - Capacity Development in a Changing Landscape of Development Cooperation

  Report from an internal Sida seminar aimed to review Sidas approaches to capacity development in light of the Paris Declaration on Aid Effectiveness and the Swedish Policy for Global Development. The report serves as an input into ongoing policy work in this area. The report contains some policy oriented as well some operational conclusions for Sida. It also makes some references to the international ...

  Lage Bergström

 • 2006-10-17 Publikation

  Fighting corruption - a prioritated issue

 • 2006-10-17 Publikation

  Mänskliga rättigheter

  Varför ger Sverige stöd till mänskliga rättigheter? Hur länge har Sverige gett stöd till mänskliga rättigheter? Vad gör Sida för att främja mänskliga rättigheter? Respekt för mänskliga rättigheter innebär att varje människa har rätt till ett värdigt liv. Alla rättigheter är lika värda och universella. De är nära relaterade och beroende av varandra. Allt svenskt utvecklingssamarbete ska utgå från ett ...

  Marianne Engblom

 • 2006-10-17 Publikation

  Mänskliga rättigheter

  Varför ger Sverige stöd till mänskliga rättigheter? Hur länge har Sverige gett stöd till mänskliga rättigheter? Vad gör Sida för att främja mänskliga rättigheter? Respekt för mänskliga rättigheter innebär att varje människa har rätt till ett värdigt liv. Alla rättigheter är lika värda och universella. De är nära relaterade och beroende av varandra. Allt svenskt utvecklingssamarbete ska utgå från ett ...

  Marianne Engblom

 • 2006-09-27 Publikation

  Canada, Sweden and the UK: A Joint Institutional Approach

  Sverige (UD och Sida) har utarbetat en gemensam strategi för samarbetet med UNICEF tillsammans med Canada och UK. Strategin lägger grunden för de tre ländernas agerande visavi UNICEF för de kommande tre-års perioden. Strategin bygger på UNICEFs eget strategidokument för samma peiod och innehåller indikatorer somtagits fram av organisationen.

 • 2006-09-27 Publikation

  Kultur och medier i svenskt utvecklingssamarbete

  Sidas policy för kultur och medier i svenskt utvecklingssamarbete visar på de utgångspunkter, mål, prioriteringar och målgrupper Sida har inom det internationella kultur- och mediesamarbetet. Policyn ska användas av dem som arbetar med kultur och medier på Sida och av de organisationer och institutioners om samarbetar med Sida.

 • 2006-09-27 Publikation

  Culture and Media in Development Cooperation

  Sidas policy för kultur och medier i svenskt utvecklingssamarbete visar på de utgångspunkter, mål, prioriteringar och målgrupper Sida har inom det internationella kultur- och mediesamarbetet. Policyn ska användas av dem som arbetar med kultur och medier på Sida och av de organisationer och institutioners om samarbetar med Sida.

 • 2006-09-27 Publikation

  Culture and Media in Development Cooperation

  Sidas policy för kultur och medier i svenskt utvecklingssamarbete visar på de utgångspunkter, mål, prioriteringar och målgrupper Sida har inom det internationella kultur- och mediesamarbetet. Policyn ska användas av dem som arbetar med kultur och medier på Sida och av de organisationer och institutioners om samarbetar med Sida.

 • 2006-09-27 Publikation

  Organisationsstudie av SAREC

  Syftet med denna organisationsstudien är att bedöma SARECs effektivitet i hanteringen av verksamhetsgrenen forskning. Studien täcker frågor avseende mål och uppgift samt organisationens ändamålsenlighet och kapacitet. Studien är en av sex studier i en större översyn av forskningssamarbetet. Resultatet av dessa studier finns syntetiserade i en separat syntesrapport som också används i avrapporteringen ...

  Lina Lenefors , Lennart Gustafsson , Arne Svensson

Visar 71 av 80 av totalt 285