Sidas publikationer 2006

 • 2006-10-17 Publikation

  Främjande av fred och säkerhet

  Varför ger Sverige stöd till främjande av fred och säkerhet? Hur länge har Sverige gett stöd till främjande av fred och säkerhet? Vad gör Sida för att främja fred och säkerhet? Krig och våldsamma konflikter är det allvarligaste hindret för utveckling i många länder. Bland Sidas samarbetsländer är 75 präglade av pågående eller just avslutade konflikter. I flera andra länder riskerar våldsamma konflikter ...

  Åsa Nyquist Brandt

 • 2006-10-17 Publikation

  Promoting peace and security

  Varför ger Sverige stöd till främjande av fred och säkerhet? Hur länge har Sverige gett stöd till främjande av fred och säkerhet? Vad gör Sida för att främja fred och säkerhet? Krig och våldsamma konflikter är det allvarligaste hindret för utveckling i många länder. Bland Sidas samarbetsländer är 75 präglade av pågående eller just avslutade konflikter. I flera andra länder riskerar våldsamma konflikter ...

  Åsa Nyquist Brandt

 • 2006-10-16 Publikation

  Angola

  Landrapport Angola 2005. Om Sidas utvecklingssamarbete med Angola under år 2005.

 • 2006-10-11 Publikation

  Sidas U-landsforskningsråd

  Studien tittar på Sidas stöd till svensk u-landsforskning som kanaliseras genom u-landsforskningsrådet. Studien har primärt tittat på effekterna av stödet i relation till de uppsatta målen och dess påverkan på svenska forskarsamhället och högskolan. Utvärderaren har funnit att programmet potential inte fullt ut realiseras med nuvarande omfattning. Programmet är underkritiskt och många va de bästa forskningsmiljöerna ...

  Olle Edqvist

 • 2006-10-09 Publikation

  Riktlinjer

  These guidelines describe how Swedish non-governmental organisations can apply for general grants from Sida for minor humanitarian projects. In addition to these guidelines, the grants are regulated in guidelines for Sida grants to non-governmental organisations for humanitarian projects and in agreements between Sida and the non-governmental organisation. Sida's general terms and conditions for Sida ...

 • 2006-10-09 Publikation

  Guidelines

  These guidelines describe how Swedish non-governmental organisations can apply for general grants from Sida for minor humanitarian projects. In addition to these guidelines, the grants are regulated in guidelines for Sida grants to non-governmental organisations for humanitarian projects and in agreements between Sida and the non-governmental organisation. Sida's general terms and conditions for Sida ...

 • 2006-10-06 Publikation

  Road Safety in development cooperation

  It is estimated that road traffic injuries will kill and severely disable an increasing number of persons, by 2020 more people will die from road traffic injuries then hiv/Aids, and it is already the case for some age groups. Most of these road traffic fatalities occur in low-income countries where motorisation and urbanisation is rapid, and the demand for improved transport is enormous. Transport ...

 • 2006-10-05 Publikation

  Increased Aid Effectiveness - Sida Action Plan 2006-2008

  This Action Plan describes Sida's activities and processes to facilitate the implementation of the Paris Declaration regarding increased aid effectiveness. The Plan includes six components: 1. Monitoring implementation of the declaration 2. Development of methods and procedures 3. Learning and competence development 4. Communication 5. Quality assurance 6. Monitoring of the action plan

  Department for Policy , Methodology

 • 2006-10-02 Publikation

  Time for Rethinking - Capacity Development in a Changing Landscape of Development Cooperation

  Report from an internal Sida seminar aimed to review Sidas approaches to capacity development in light of the Paris Declaration on Aid Effectiveness and the Swedish Policy for Global Development. The report serves as an input into ongoing policy work in this area. The report contains some policy oriented as well some operational conclusions for Sida. It also makes some references to the international ...

  Lage Bergström

 • 2006-10-17 Publikation

  Fighting corruption - a prioritated issue

Visar 61 av 70 av totalt 278