Sidas publikationer 2006

 • 2006-12-06 Publikation

  Genre et Économie au Burkina Faso Vers l'égalité des chances?

  L'objectif de ce rapport est d'analyser la dimension du genre dans la division du travail et la distribution des richesses et des opportunités au Burkina Faso. Il s'agira également de mieux appréhender les facteurs d'ordre structurel à l'origine des inégalités des chances entre les sexes et les obstacles qui les maintiennent en l'état, retardant par là-même le développement économique et social du ...

  Yves Bourdet , Michel Koné , Inga Persson

 • 2006-11-30 Publikation

  Towards Gender Equality in Mozambique

  The document describes gender relations in Mozambique and is an update of the gender profile produced in 2000. The document is structured in accordance with the country's poverty reduction strategy and covers almost all sectors. It is also available in Portuguese.

  Edda Collier

 • 2006-11-30 Publikation

  Towards Gender Equality in Mozambique

  The document describes gender relations in Mozambique and is an update of the gender profile produced in 2000. The document is structured in accordance with the country's poverty reduction strategy and covers almost all sectors. It is also available in Portuguese.

  Edda Collier

 • 2006-11-27 Publikation

  SAREC Support to International and Regional Thematic Research Programs 2000-2005

  This study is part of a larger assessment of Sida's support to research and research cooperation. The purpose of the study is to assess the thematic portfolio (channels and themes), its effectiveness and relevance and to assess Sida's processes for handling the support. The study concludes that Sida is a highly appreciated organisation and valued partner. The choices made in the portfolio are seen ...

  Amitav Rath

 • 2006-11-27 Publikation

  Översyn av verksamhetsgrenen forskning

  Rapporten är en syntes av sex delstudier i en större översyn av verksamhetsgrenen forskning. Översynen begärdes av regeringen i regleringsbrevet 2006 och har genomförts av Sekretariatet för utvärdering och intern revision. Översynen visar att Sida ses som en tillförlitlig partner samt att Sida har en särskild ställning i givarkollektivet med sitt långsiktiga perspektiv och fokus på kapacitetsuppbyggnad. ...

  Krister Eduards

 • 2006-11-27 Publikation

  Review of Sida's Research Cooperation

  Rapporten är en syntes av sex delstudier i en större översyn av verksamhetsgrenen forskning. Översynen begärdes av regeringen i regleringsbrevet 2006 och har genomförts av Sekretariatet för utvärdering och intern revision. Översynen visar att Sida ses som en tillförlitlig partner samt att Sida har en särskild ställning i givarkollektivet med sitt långsiktiga perspektiv och fokus på kapacitetsuppbyggnad. ...

  Krister Eduards

 • 2006-11-24 Publikation

  Angola: Surfing the Oil Market

  This report examines recent economic development in Angola in the light of the rapid increase in oil revenues and the emergence of China as an important economic player on the Angolan scene. The study has been undertaken by Renato Aguilar at the Department of Economics at Gothenburg University.

  Renato Aguilar

 • 2006-11-24 Publikation

  Miljö är en ödesfråga

  Varför ger Sverige stöd till insatser för miljön och en hållbar utveckling? Hur länge har Sverige gett stöd till insatser för miljön och en hållbar utveckling? Katastrofala översvämningar, svår torka, miljontals flyktingar... Miljöfrågorna är livsviktiga för oss alla men det är de fattiga som drabbas först när naturresurserna sinar och klimatet förändras. Världssamfundet står inför utmaningen att halvera ...

 • 2006-11-24 Publikation

  The environment - a critical issue

  Varför ger Sverige stöd till insatser för miljön och en hållbar utveckling? Hur länge har Sverige gett stöd till insatser för miljön och en hållbar utveckling? Katastrofala översvämningar, svår torka, miljontals flyktingar... Miljöfrågorna är livsviktiga för oss alla men det är de fattiga som drabbas först när naturresurserna sinar och klimatet förändras. Världssamfundet står inför utmaningen att halvera ...

 • 2006-11-23 Publikation

  Cooperation between Union of Baltic Cities (UBC) and Lake Victoria Region Local Authorities Cooperation (LVRLAC), 2004 - 2006

  Sida has provided funding since 2000 to enable Lake Victoria Region Local Authorities Cooperation (LVRLAC) to develop as an organisation, mainly through cooperation with Union of Baltic Cities (UBC). The evaluation establishes that this process has been successful, and that LVRLAC is an appropriate, relevant organisation embraced by its members comprising of more than sixty local authorities in Kenya, ...

  Holger Jonasson , Agnes Mwaiselage

Visar 21 av 30 av totalt 278