Oktober 2005

 • 2005-10-28 Publikation

  Sustainable return for more than 50000 refugees

  The 1995 peace agreement in Bosnia¬-Herzegovina states that all refugees and displaced persons have a right to freely return to their home of origin. Sweden, through the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), has been a major contributor to the return process. According to a recent independent evaluation the Sida-financed programme has been very successful in achieving sustainable ...

  Joakim Molander

 • 2005-10-26 Publikation

  Så arbetar Sida

  Sidas manual för att utarbeta, genomföra och följa upp samarbetsstrategier är en handledning i att tillämpa regeringens riktlinjer för samarbetsstrategier. Manualen beskriver de olika stegen i processen för att utarbeta en samarbetsstrategi, samt hur samarbetsstrategin följs upp i form av årliga rapporter, landplaner m m. Manualen innehåller en vägledning för resultatbedömning. Manualen ersätter "Riktlinjer ...

  Samuel Egerö , Per Lundell , Mirja Peterson , Marie Ramm , Torgny Svenungsson

 • 2005-10-26 Publikation

  Sida at Work

  Sidas manual för att utarbeta, genomföra och följa upp samarbetsstrategier är en handledning i att tillämpa regeringens riktlinjer för samarbetsstrategier. Manualen beskriver de olika stegen i processen för att utarbeta en samarbetsstrategi, samt hur samarbetsstrategin följs upp i form av årliga rapporter, landplaner m m. Manualen innehåller en vägledning för resultatbedömning. Manualen ersätter "Riktlinjer ...

  Samuel Egerö , Per Lundell , Mirja Peterson , Marie Ramm , Torgny Svenungsson

 • 2005-10-26 Publikation

  ICTs for Poverty Alleviation

  The rapid development of mobile telephony and the global expansion of the Internet shows that ICTs have a significant role to play in developing countries. Where these technologies have become available, their extensive use is evidence of the success that can come from providing a climate encouraging innovation and growth. It is of great importance to understand how we can bridge the digital divide ...

  Sida ICT for Development Secretariat

 • 2005-10-26 Publikation

  Uganda

  An annual country report. Strategic country development trends in the country such as poverty reduction, macroeconomic development, political development, good governance and human rights, a regional outlook, development co-operation and partnership. A description af the swedish development co-operation with strategic assessments and considerations, overall country programming review, follow-up of ...

  Sveriges Embassy of Sweden Kampala , Kampala

 • 2005-10-24 Publikation

  An Integrated Economic Analysis of Pro-poor Growth in Kenya

  This country economic report explores the interlinkages between inequality, economic development and poverty in Kenya. Starting from the assumption that improved employment and income opportunities for the poor provide the main avenue for reducing material poverty, it applies an integrated approach to economic analysis by linking analysis of employment with analyses of the business environment and ...

  Susanna Lundström , Per Ronnås

 • 2005-10-21 Publikation

  Utvecklingssamarbetet enligt PGU

  Ett faktblad som beskriver de åtta huvuddragen i Sveriges politik för global utveckling.

 • 2005-10-17 Publikation

  Angola: Getting off the hook

  This report examines economic development in post-conflict Angola, with a focus on 2004, and examines its relationship with IMF. The study also provides a brief discussion on the social and structural problems facing Angola. The study has been undertaken by Renato Aguilar at the Department of Economic at Gothenburg.

  Renato Aguilar

 • 2005-10-13 Publikation

  Den globala utmaningen

  Rapporten är en ny sammanställning av statistik som lyfter fram en rad viktiga framsteg som gjorts under de senaste åren. Men den ger samtidigt en förfärande och omskakande bild av läget.

  Birger Österberg

 • 2005-10-05 Publikation

  Vi jobbar med jämställdhet för att utrota fattigdomen

  Bilagan beskriver hur Sverige arbetar med och stödjer jämställdhet för att utrota fattigdomen i världen. Tre exempel lyfts från Kirgizistan, Nicaragua och Sydafrika. Den första handlar om demokrati och kvinnlig representation i politiken, det andra om lagar och rättigheter och det tredje fokuserar på mäns roll och ansvar för att uppnå jämställdhet.

  Annica Otter , Elin Jönsson , David Isaksson , Annika Forsberg Langa

 • 1(current)
 • 2

Visar 1 av 10 av totalt 14