Styrning och kontroll inom svenska kyrkan

Series:
Systemrevisioner/Kapacitetsstudier
Number:
2002:2
Author:
SEKA
Description:
Inom ramen för Sidas kontroll av biståndsmedel genomför Sida regelbundet systemrevisioner av de olika organisationer som Sida har ramavtal med. Systemrevisionen analyserar hur en organisation arbetar genom att granska rutiner och system inom organisationen.

PDF image