Internrevisionens årsrapport

Verksamhetsåret 2004

Description:
Uppföljning och återrapportering avseende internrevisionens verksamhet under 2005. Rapporten innehåller även kommentarer till Sidas åtgärdsarbete med anledning av internrevisionens tidigare avlämnade rapporter.

PDF image

Download:
79,63 KB