Mars 2005

 • 2005-03-21 Publikation

  Nicaragua: Change and Continuity

  Country Report 2004: Nicaragua, Executive Summary The present country study observes some continuity and several novelties in relation to the fight against poverty in Nicaragua. After having obtained debt relief in the HIPC context, Nicaragua has, with the publication of the National Development Plan (PND) and the Operational PND, entered a stage which could be described as second-generation PRSPs. ...

  JOÃO GUIMARÃES AND OTHERS - ISS

 • 2005-03-21 Publikation

  Styrning och kontroll inom svenska kyrkan

  Inom ramen för Sidas kontroll av biståndsmedel genomför Sida regelbundet systemrevisioner av de olika organisationer som Sida har ramavtal med. Systemrevisionen analyserar hur en organisation arbetar genom att granska rutiner och system inom organisationen.

  SEKA

 • 2005-03-09 Publikation

  Sidas budgetunderlag 2006

  Sidas förslag om inriktning och finansiering av utvecklingssamarbetet 2006-2008. Sida hemställer till regeringen.

 • 2005-03-09 Publikation

  Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

  Planerade granskningsinsatser och övriga uppgifter för Sidas internrevision under verksamhetsåret 2005.

 • 2005-03-09 Publikation

  Internrevisionens årsrapport

  Uppföljning och återrapportering avseende internrevisionens verksamhet under 2005. Rapporten innehåller även kommentarer till Sidas åtgärdsarbete med anledning av internrevisionens tidigare avlämnade rapporter.

 • 2005-03-08 Publikation

  Annual Report of Sida Evaluation Activities 2004

  This publication summarizes Sida activities in terms of evaluation output, made either by the department for Evaluation and Internal Audit (UTV) or by the operative departments themselves. It also gives some hints on the mandate of UTV and the resources given to UTV to carry out its tasks. In the annexes all evaluations are enumerated and the evaluations undertaken by UTV are furthermore presented ...

  Department for Evaluation , Internal Audit

 • 2005-03-08 Publikation

  Sida's Evaluation Plan 2005

  The evaluation plan comprises evaluations planned by the operative departments and the embassies, as well as evaluations carried out by UTV independently or jointly with Sida departments or external organisations.

  UTV

 • 2005-03-07 Publikation

  Om Centralasien på Internet

  Ett urval av Internetadresser sammanställda för att underlätta för skolor att hämta information.

  Tor Backmann

 • 2005-03-02 Publikation

  Honduras: The Challenge of Pro-Poor Growth

  Country Report 2004, Executive Summary This report evaluates the experiences of the elaboration and implementation of the poverty reduction stratehgy in Honduras. It is divided in two parts. First an update of the process and situation of the poverty reduction strategy since the previous report (2003) and secondly an evaluation of different policy options for achieving pro-poor growth.

  José Cuesta , Institute of Social Studies (ISS)

 • 2005-03-02 Publikation

  Honduras: The Challenge of Pro-Poor Growth

  Country Report 2004, Executive Summary This report evaluates the experiences of the elaboration and implementation of the poverty reduction stratehgy in Honduras. It is divided in two parts. First an update of the process and situation of the poverty reduction strategy since the previous report (2003) and secondly an evaluation of different policy options for achieving pro-poor growth.

  José Cuesta , Institute of Social Studies (ISS)

Visar 11 av 20 av totalt 26