Rekrytering av Sida-personal

Series:
Sida Internrevision
Number:
2005:3
Authors:
Erik Bjurström , Carin Eriksson
Description:
Av studien framgår att personalrekryteringen uppfattas som en central fråga inom Sida. Även om det finns positiva röster visar studien också att det finns problem och att processen har relativt låg legitimitet hos Sidas medarbetare.

PDF image

Download:
377,08 KB