Les Technologies de l'Information et de Comunnication au Mali

Etude nationale

Author:
Adam Holmström
Description:
Översikt över IT-utvecklingen i Mali. OMråden som behandlas är infrastructru, utbildning, beskrivning av ett antal IT-projekt samt en regional översikt över IT-situationen.

PDF image