Juni 2005

 • 2005-06-30 Publikation

  Rekrytering av Sida-personal

  Av studien framgår att personalrekryteringen uppfattas som en central fråga inom Sida. Även om det finns positiva röster visar studien också att det finns problem och att processen har relativt låg legitimitet hos Sidas medarbetare.

  Erik Bjurström , Carin Eriksson

 • 2005-06-30 Publikation

  What difference has it made? Review of the Development Cooperation Programme between the South African Police Service and the Swedish National Police Board

  Review of the development cooperation between the South African Police Service and the Swedish National Police Board that has been financed by Sida since late 1999 and the current Agreement covering the period 31 August 2002 to December 2005. The purpose two-fold: (1) to give a clear picture of what has been achieved since the inception of the programme, and (2) to provide a basis  for an assessment ...

  Finn Hedvall , Busisiwe Mazibuko

 • 2005-06-30 Publikation

  Integrating Natural Resource Management Capacity in Southeast Asia - Indonesia, Laos, Philippines, Thailand, Vietnam

  The evaluation assesses the projects Southeast Asian Network for Agroforestry Education (SEANAFE), Vietnam Agroforestry Capacity Building Project (VACB) and Agroforestry Support Project for Vietnam and Laos (ASP V&L). The projects have all been carried out in collaboration with the regional office of ICRAF. The evaluation, which is covering the whole period from the initiation of the first activities ...

  Bo Tengnäs , Tara N. BhattaraiMiao , Han Deng , Upik R. Wasrin , Yu Miao , Han Deng

 • 2005-06-29 Publikation

  Verksamhetsidé

  Detta dokument utgör Sida/SEKAs verksamhetsidé för Sida Civil Society Center. Dokumentet utgör en brygga mellan SEKAs övergripande målsättning "att skapa förutsättningar för fattiga och utsatta människor att leva i fred samt återta och vidmakthålla kontrollen över sina liv" och centrets arbetsplan som upprättas för varje verksamhetsår. Verksamhetsidén presenterar centrets mål, utgångspunkter, ...

  Sida Civil Society Center

 • 2005-06-29 Publikation

  Operating Concept

  Detta dokument utgör Sida/SEKAs verksamhetsidé för Sida Civil Society Center. Dokumentet utgör en brygga mellan SEKAs övergripande målsättning "att skapa förutsättningar för fattiga och utsatta människor att leva i fred samt återta och vidmakthålla kontrollen över sina liv" och centrets arbetsplan som upprättas för varje verksamhetsår. Verksamhetsidén presenterar centrets mål, utgångspunkter, ...

  Sida Civil Society Center

 • 2005-06-28 Publikation

  Iraq

  An annual country report. Strategic country development trends in the country such as poverty reduction, macroeconomic development, political development, good governance and human rights, a regional outlook, development co-operation and partnership. A description of the Swedish development co-operation with strategic assessments and considerations, overall country programming review, follow-up of ...

  Asia Department , Division for Middle East , North Africa

 • 2005-06-28 Publikation

  The Regional HIV and AIDS Team for Africa

  An annual report from the Regional HIV/AIDS Team for Africa. Strategic HIV/AIDS related development trends in Sub Saharan Africa such as HIV/AIDS and its impact, poverty situation, macroeconomic development, human rights and gender, development co-operation and partnership. A description of the Swedish development co-operation with regional organisations with strategic assessments and considerations, ...

  The Embassy of Sweden Lusaka

 • 2005-06-27 Publikation

  Sida's Financial Systems Project Portfolio

  Information folder about Sida's work within financial systems devolpment.

 • 2005-06-22 Publikation

  Landstrategierna och miljön

  Landstrategierna är ett viktigt verktyg för att fokusera det svenska biståndet på en miljömässigt hållbar utveckling. En väl genomförd miljökonsekvensbedömning på strategisk nivå anger om ett samarbetsland i väsentliga avseenden står inför en utveckling som är miljömässigt hållbar, vilka de kritiska frågorna är för landet och vad Sverige bäst kan bidra med. Den svarar på frågor om kopplingar mellan ...

  Anders Ekbom

 • 2005-06-21 Publikation

  Sidas rutiner för bokföring vid sektionskontoren

  Internrevisionen har i sin årliga riskanalys och planering identifierat Sidas administrativa system gällande bokföringen vid utlandsmyndigheterna (UM) som ett granskningsområde. Anledningen är att bokföringen vid UM har ökat markant de senaste åren. Det är väsentligt att säkerställa att de risker och interna kontroller som tidigare hanterades på Sidas huvudkontor nu är tillfredsställande på UM. Vidare ...

  William Stannervik

Visar 1 av 10 av totalt 24