Januari 2005

 • 2005-01-25 Publikation

  The News Agency "Agencia Informativa Púlsar"

  This study reports on an evaluation of  a project to support the news agency Púlsar, during the years 2001-2003. Púlsar forms part of the regional Latin American community radio organisation Amarc. During the period  of the project Amarc experienced an organisational crisis, coming close to a collapse. In spite of a lot of difficulties and shortcomings the news agency survived.

  Victor Van Oeyen

 • 2005-01-25 Publikation

  Public Financing Management Reform in Malawi

  The study provides an analysis of the system of public financial management in Malawi and of recent efforts to reform the system. A special section is devoted to anti-corruption measures. There is also a review of public expenditures from a poverty perspective.

  Dick Durevall , Mattias Erlandsson

 • 2005-01-24 Publikation

  Strategy and Action Plan for ICT in Development Cooperation

  With the formulation of the ICT secretariat for development in 2002, Sida started its efforts to mainstream ICT in all its activities. The rapid development of mobile telephony in developing countries and the global expansion of the Internet and its extensive use is clear evidence of the success that can come from providing an open political climate where innovation and growth can prosper to the benefit ...

  ICT for Devolopment Secretariat

 • 2005-01-21 Publikation

  Handledning i revisionsfrågor

  En handledning i revision för sidas anställda. Handledningen fungerar som ett uppslagsverk och ger bland annat vägledning om hur man hanterar revisionell rapportering, upphandlar revisionstjänster och skriver uppdragsbeskrivningar m.m. bifogas som bilagor. Revisionshandledningen ska också ge insikt i vad revision är, vilken roll revision har och vad som kan uppstå med revision.

 • 2005-01-21 Publikation

  Audit Manual

  En handledning i revision för sidas anställda. Handledningen fungerar som ett uppslagsverk och ger bland annat vägledning om hur man hanterar revisionell rapportering, upphandlar revisionstjänster och skriver uppdragsbeskrivningar m.m. bifogas som bilagor. Revisionshandledningen ska också ge insikt i vad revision är, vilken roll revision har och vad som kan uppstå med revision.

 • 2005-01-21 Publikation

  Manual de auditoría

  En handledning i revision för sidas anställda. Handledningen fungerar som ett uppslagsverk och ger bland annat vägledning om hur man hanterar revisionell rapportering, upphandlar revisionstjänster och skriver uppdragsbeskrivningar m.m. bifogas som bilagor. Revisionshandledningen ska också ge insikt i vad revision är, vilken roll revision har och vad som kan uppstå med revision.

 • 2005-01-21 Publikation

  A communication approach on the Ukranian Forest Sector

  An analyse of the communication aspects of the Sida financed Ukrainian Forest Sector project. Proposals for possible communication support of the next phase of the project.

  Lars Tallert , Petter Bolme

 • 2005-01-21 Publikation

  Consequences of the Field Vision for International Management Processes at Sida

  Syftet med granskningen av fältvisionen är att beskriva och analysera fältvisionens förverkligande inom Sida, att analysera och bedöma fältvisionens konsekvenser för styrningen inom Sida samt att lämnar förslag till åtgärder för att förbättra Sidas interna styrning mot bakgrund av fältvisionens genomförande. Granskningen visar bl.a. att genomförandet av fältvisionen i tiden sammanfallit med andra förändringar ...

  Wiveca Holmgren , Arne Svensson

 • 2005-01-21 Publikation

  Swedish Support to Decentralisation Reform in Rwanda

  This is a mid-term evaluation of Sida's support to a project supporting Rwanda's decentralisation programme. The three components have been evluated; a) Support to the Ministry of Local Government, Community and Development Affairs, b) Support for the establishment of a Rwandan Association of Local Authorities, c) Overall the evaluation is positive and recommends continued support from Sida with some ...

  Merrick Jones

 • 2005-01-18 Publikation

  Marina Initiativ

  Broschyren presenterar en sammanfattning av Sidas Marina Initiativ. Den tar upp betydelsen av de oceana och kustnära ekosystems betydelse för fattiga människor och ger en kortfattad analys av bakomliggande sociala och ekonomiska orsaker till den pågående förstöreslen av dessa viktiga ekosystem. Förslag till åtgärder för att råda bot på den nuvarande situationen ges liksom en presentation av de olika ...

  Sida/NATUR

Visar 1 av 10 av totalt 26