Februari 2005

 • 2005-02-25 Publikation

  Att bekämpa korruption

  Denna rapport handlar om att bekämpa korruption, en av Sidas strategiska prioriteringar. Antikorruptionsarbete är en nödvändig del av fattigdomsbekämpning. Rapporten kan  förhoppningsvis stimulera utarbetandet av antikorruptions-strategier. Sådana strategier bör hantera arbete på fyra nivåer: 1) intern  etik och integritet, 2) skydd av svenska medel i projekt och program, 3) strategiska antikorruptionsinsatser, ...

  Claes Sandgren

 • 2005-02-24 Publikation

  Swedish-Ugandan Partnership

  Bengt Korpås

 • 2005-02-22 Publikation

  Sidas kontraktfinansierade tekniska samarbete - en granskning av INEC/KTS och Sida-Öst

  Syftet med granskningen är att utifrån ett styrnings- och processperspektiv analysera hur Sida arbetar med det kontraktsfinansierade tekniska samarbetet (KTS), att bidra till ökad kunskap om denna samarbetsform samt att lämna förslag till förbättringar av den interna styrningen för denna form av samarbete. Granskningen visar att KTS fungerar väl, att Sida utövar kontrollansvaret på ett tillfredsställande ...

  Wiveca Holmgren

 • 2005-02-18 Publikation

  El Apoyo Institucional a la Defensoría del Pueblo de Colombia 2003-2004

  La Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (Asdi) apoya a la Defensoría del Pueblo de Colombia desde el año 1996. A partir del año 2003 Asdi enfocó su programa de apoyo con cuatro componentes que ahora se propuso evaluar en el marco de un convenio interinstitucional con vigencia desde el año 2003 hasta finales de 2004. El propósito de la evaluación es proveer a Asdi y a la Defensoría del Pueblo ...

  Kimberly Inksater , Carmen Beatriz Ruiz

 • 2005-02-14 Publikation

  Sidas årsredovisning 2004

  Omfattningen av Sidas internationella utvecklingssamarbete uppgick till 12,4 miljarder kronor exklusive förvaltningskostnader under 2004. Det är en ökning med ungefär 21 procent jämfört med 10,2 miljarder kronor föregående år. Ökningen förklaras delvis av att det tidigare politikområdet Samarbete med Central-och Östeuropa från och med 2004 ingår i politikområdet Internationellt utvecklingssamarbete. ...

 • 2005-02-14 Publikation

  Annual Report 2004

  Omfattningen av Sidas internationella utvecklingssamarbete uppgick till 12,4 miljarder kronor exklusive förvaltningskostnader under 2004. Det är en ökning med ungefär 21 procent jämfört med 10,2 miljarder kronor föregående år. Ökningen förklaras delvis av att det tidigare politikområdet Samarbete med Central-och Östeuropa från och med 2004 ingår i politikområdet Internationellt utvecklingssamarbete. ...

 • 2005-02-11 Publikation

  Offentlig Finansiell Styrning

  Positionspapper

  Positionspapperet lägger fast Sidas övergripande förhållningssätt och riktlinjer vad gäller offentlig finansiell styrning (OFS) i utvecklingssamarbetet. Det behandlar riktlinjer för bedömning av samarbetsländernas system och kapacitet för OFS och användningen av diagnosinstrument. Det behandlar vidare hur Sida skall pröva om biståndsmedel kan och skall kanaliseras genom samarbetslandets OFS system. ...

  Policy , metodavdelningen

 • 2005-02-11 Publikation

  Public Financial Management

  Position Paper

  Positionspapperet lägger fast Sidas övergripande förhållningssätt och riktlinjer vad gäller offentlig finansiell styrning (OFS) i utvecklingssamarbetet. Det behandlar riktlinjer för bedömning av samarbetsländernas system och kapacitet för OFS och användningen av diagnosinstrument. Det behandlar vidare hur Sida skall pröva om biståndsmedel kan och skall kanaliseras genom samarbetslandets OFS system. ...

  Policy , metodavdelningen

 • 2005-02-11 Publikation

  Programstöd och Offentlig Finansiell Styrning

  Rapporten utvecklar förslag avseende Sida's förhållningssätt till bedömning av de offentliga finansiella styrsystemens kvalitet, liksom metoder för analys och diagnostiska instrument samt det internationella samarbetet kring dessa frågor. Förslag lämnas om att Sida bör öka sina insatseer för kapacitets- och systemutveckling i finansiell styrning i de länder som mottar budgetstöd och/eller där sektorprogramstöd ...

  Policy , Metodavdelningen

 • 2005-02-11 Publikation

  Programme Support and Public Financial Management

  Rapporten utvecklar förslag avseende Sida's förhållningssätt till bedömning av de offentliga finansiella styrsystemens kvalitet, liksom metoder för analys och diagnostiska instrument samt det internationella samarbetet kring dessa frågor. Förslag lämnas om att Sida bör öka sina insatseer för kapacitets- och systemutveckling i finansiell styrning i de länder som mottar budgetstöd och/eller där sektorprogramstöd ...

  Department for Policy , methodology

 • 1(current)
 • 2

Visar 1 av 10 av totalt 19