Sidas publikationer 2005

 • 2005-10-05 Publikation

  Vi jobbar med jämställdhet för att utrota fattigdomen

  Bilagan beskriver hur Sverige arbetar med och stödjer jämställdhet för att utrota fattigdomen i världen. Tre exempel lyfts från Kirgizistan, Nicaragua och Sydafrika. Den första handlar om demokrati och kvinnlig representation i politiken, det andra om lagar och rättigheter och det tredje fokuserar på mäns roll och ansvar för att uppnå jämställdhet.

  Annica Otter , Elin Jönsson , David Isaksson , Annika Forsberg Langa

 • 2005-10-05 Publikation

  We work for gender equality to end poverty

  Info

 • 2005-10-03 Publikation

  Sida's Portfolio within Private Sector Development

  Information folder about Sida's work within Private Sector Development.

 • 2005-10-03 Publikation

  General or selective intervention? An evaluation of Sida's Partnership Programmes in Chile and South Africa

  The report summarizes the effectiveness, impact, relevance, sustainability and efficiency of the Partnership Programmes aiming at the creation of long-term commercial relationships between Swedish SMEs and corresponding firms in Chile and South Africa. It is recommends that the Programme for Chile be extended for another year. The focus and the objectives of the Programme for South Africa needs to ...

  Börje Svensson

 • 2005-10-03 Publikation

  Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

  This evaluation locates CLACSO activities in the context of contemporary Latin American social science, describes the Council's structure and program components, and assesses CLACSOs success in meeting its institutional objectives. The report concludes that CLACSO fulfills an invaluable role for the social sciences in Latin America, and that it is vital for linking the world of scholarship with efforts ...

  Eric Hershberg , Rosemary Thorp , Rodrigo Arocena

 • 2005-09-29 Publikation

  Kön spelar roll

  Publikation om jämställdhetsarbetet Diskriminering utifrån kön är ett av de största hindren för utveckling. Jämställdhet är en mänsklig rättighet men också ett effektivt sätt att bekämpa fattigdomen. Och det gäller fattigdomen i alla dess former - brist på mat och vatten, utbildning, hälsa, försörjningsmöjligheter, makt och inflytande samt demokrati. Därför går Sidas arbete för att minska världsfattigdomen ...

  DESO/Jämställdhetsgruppen

 • 2005-09-29 Publikation

  Gender Matters

  Publikation om jämställdhetsarbetet Diskriminering utifrån kön är ett av de största hindren för utveckling. Jämställdhet är en mänsklig rättighet men också ett effektivt sätt att bekämpa fattigdomen. Och det gäller fattigdomen i alla dess former - brist på mat och vatten, utbildning, hälsa, försörjningsmöjligheter, makt och inflytande samt demokrati. Därför går Sidas arbete för att minska världsfattigdomen ...

  DESO/Gender equality team

 • 2005-09-29 Publikation

  El género importa

  Publikation om jämställdhetsarbetet Diskriminering utifrån kön är ett av de största hindren för utveckling. Jämställdhet är en mänsklig rättighet men också ett effektivt sätt att bekämpa fattigdomen. Och det gäller fattigdomen i alla dess former - brist på mat och vatten, utbildning, hälsa, försörjningsmöjligheter, makt och inflytande samt demokrati. Därför går Sidas arbete för att minska världsfattigdomen ...

  DESO/Grupo de igualdad de derechos

 • 2005-09-28 Publikation

  Mapping out National and Sweden's HIV and AIDS initiatives

  En översikt om hiv/aids situationen i Guatemala, Honduras och Nicaragua samt hur olika aktörer svarar upp emot detta.

  Ivonne Camaroni , Eva-Charlotte Roos

 • 2005-09-27 Publikation

  Jämställdhet gör världen rikare

  I den här broschyren kan du läsa om 25 projekt, som visar hur Sida och Sidas samarbetsorganisationer jobbar med jämställdhet konkret i andra länder. Möt också några människor, som beskriver hur de arbetar för en rikare värld.

  Elin Jönsson , David Isaksson , Annika Forsberg Langa , Annica Otter

Visar 41 av 50 av totalt 285