Sidas publikationer 2005

 • 2005-11-29 Publikation

  Sida Studies-series

  The publications in the Sida Studies series have been specially selected from the reports commissioned by Sida's departments. The series sheds light on issues of importance in current development policies and has been produced particularly for those who wish to go into greater depth in these issues. Sida has commissioned the reports, but it is the opinions of the authors alone that are presented.

 • 2005-11-28 Publikation

  Förändringens kraft

  Stödet genom de svenska organisationerna, det så kallade folkrörelseanslaget, på drygt en miljard kronor är ett instrument för att stärka det civila samhället i de fattiga länderna. År 2005 samarbetade omkring 1000 svenska organisationer och grupper med 2000 organisationer och sammanslutningar i mer än 100 länder. Samarbetet präglas av stor mångfald både när det gäller inriktning och omfattning; vissa ...

 • 2005-11-28 Publikation

  A force for change

  Stödet genom de svenska organisationerna, det så kallade folkrörelseanslaget, på drygt en miljard kronor är ett instrument för att stärka det civila samhället i de fattiga länderna. År 2005 samarbetade omkring 1000 svenska organisationer och grupper med 2000 organisationer och sammanslutningar i mer än 100 länder. Samarbetet präglas av stor mångfald både när det gäller inriktning och omfattning; vissa ...

 • 2005-11-28 Publikation

  Country Level Analysis for Poverty Reduction

  The paper provides guidance to Sida staff faced with the task of undertaking, designing or assessing analyses at the country level with a focus on poverty reduction. The first part of the paper discusses processes and roles and provides a brief discussion on the role of development assistance in poverty reduction and the role of country level analysis in development cooperation. A main, second part, ...

 • 2005-11-28 Publikation

  Sida och tsunamin 2004 - En rapport om Sidas krisberedskap

  Tsunamikatastrofen i december 2004 prövade krisberedskapen i det svenska samhället. Rapporten beskriver och analyserar Sidas hantering av katastrofen. Studien, som baseras på intervjuer inom och i Sri Lanka, har genomförts av Crismart, nationellt centrum för krishanteringsstudier på uppdrag av Sidas sekretariat för utvärdering och internrevision. Den visar att Sida i huvudsak bestod provet och både ...

  Fredrik Bynander , Lindy M. Newlove , Britta Ramberg

 • 2005-11-28 Publikation

  Sida and the Tsunami of 2004 - a Study of Organizational Crisis Response

  Tsunamikatastrofen i december 2004 prövade krisberedskapen i det svenska samhället. Rapporten beskriver och analyserar Sidas hantering av katastrofen. Studien, som baseras på intervjuer inom och i Sri Lanka, har genomförts av Crismart, nationellt centrum för krishanteringsstudier på uppdrag av Sidas sekretariat för utvärdering och internrevision. Den visar att Sida i huvudsak bestod provet och både ...

  Fredrik Bynander , Lindy M. Newlove , Britta Ramberg

 • 2005-11-14 Publikation

  Sexual orientation and gender identity issues in development

  Studie av svensk policy och administration av HBT (homo, bi och trans) frågor i utvecklingssamarbetet. Sida DESO/Hälso har på uppdrag av Regeringen genomfört en studie av HBT (homo, bi och trans) frågor inom svenskt internationellt utvecklingssamarbete. Konsulterna Lotta Samelius och Erik Wågberg genomförde studien under perioden januari-oktober 2005. Rapporten är den första i sitt slag i världen och ...

 • 2005-11-07 Publikation

  Sida support for ICT in developing countries

 • 2005-11-18 Publikation

  Fortalecimiento de iniciativas populares de la sociedad civil por la paz en Colombia, 2002–2005

  La evaluación realizada hace un análisis de la efectividad, relevancia, sostenibilidad y eficiencia del apoyo de Asdi al proyecto "Fortalecimiento de las Iniciativas populares de la sociedad civil por la paz" en Colombia, apoyado a través de Consejería en Proyectos (PCS) durante los años 2002-2005. En general, los evaluadores consideran que el programa ha logrado resultados y efectos muy satisfactorios ...

  Nils Boesen , Bente Østergaard Madsen

 • 2005-11-18 Publikation

  Fortalecimiento de iniciativas populares de la sociedad civil por la paz en Colombia, 2002–2005 - Management Response

  La evaluación realizada hace un análisis de la efectividad, relevancia, sostenibilidad y eficiencia del apoyo de Asdi al proyecto "Fortalecimiento de las Iniciativas populares de la sociedad civil por la paz" en Colombia, apoyado a través de Consejería en Proyectos (PCS) durante los años 2002-2005. En general, los evaluadores consideran que el programa ha logrado resultados y efectos muy satisfactorios ...

Visar 21 av 30 av totalt 285