Sidas publikationer 2005

 • 2005-12-19 Publikation

  Nature-induced Disaster Mitigation in Central America

  En utvärdering av existerande kapacitet vid ett antal centralamerikanske universitet att utbilda forskare på MSc- och PhD-nivå i ämnen relaterade till naturkatastrofer (t ex geologi, geofysik, hydrologi, meteorologi, vulkanologi, osv).

  Sten-Åke Elming , Luis Rolando Duran

 • 2005-12-19 Publikation

  Statistical Report 2004

  This publication covers the Swedish international development co-operation during 2004. The statistics are based mainly on the Swedish DAC-report and shows for example how much money Sweden has given to different countries. It also shows the ODA/GNI figures and other information for each DAC-donor.

 • 2005-12-14 Publikation

  The Purchaser-Provider Model and Institutional Collaboration in Zambia

  The evaluation is to describe and assess the effects of the support on the capacity development in health economics in general and in particular at the department of economics at University of Zambia (UNZA). To describe the streangths and weaknesses with the current setup and relationships between UNZA, Ministry of Health, Central Board of Health and the collaboration with the Swedish Instituite of ...

  Bo Erlandsson , Veronica Gunnarsson

 • 2005-12-14 Publikation

  Public Financial Management and Programme Support

  The report summarizes and presents support during one year to Sida delegations in four Latin American countries in the areas of public finance management reform (PFM), the introduction of sector wide approaches (SWAps) and the introduction of co-ordinated processes to manage budget support.

 • 2005-12-13 Publikation

  Återuppbyggnaden efter tsumanin

  En folder som beskriver det svenska stödet under året efter tsunamin.

  Sida

 • 2005-12-13 Publikation

  Post Tsunami Reconstruction

  En folder som beskriver det svenska stödet under året efter tsunamin.

  Sida

 • 2005-12-12 Publikation

  Att minska risken för katastrof

  Varje år drabbas en kvarts miljard människor av naturkatastrofer, med svält, död och fattigdom som förödande konsekvenser. Att minska fattiga människors utsatthet för naturkatastrofer är därmed av avgörande betydelse i strävan efter att minska fattigdom och nå millenniemålen. Denna rapport undersöker utvecklingssamarbetets svårigheter och möjligheter att medverka till en sådan utveckling. Den tidigare ...

 • 2005-12-12 Publikation

  Reducing the risk of distasters

  Varje år drabbas en kvarts miljard människor av naturkatastrofer, med svält, död och fattigdom som förödande konsekvenser. Att minska fattiga människors utsatthet för naturkatastrofer är därmed av avgörande betydelse i strävan efter att minska fattigdom och nå millenniemålen. Denna rapport undersöker utvecklingssamarbetets svårigheter och möjligheter att medverka till en sådan utveckling. Den tidigare ...

 • 2005-12-12 Publikation

  The role of the Department for Policy and Methodology

  This brochure is designed to give insight into how the Department for Policy and Methodology (POM) can support Sida-staff in the field.

 • 2005-12-12 Publikation

  Poverty Reduction Strategies

  Position Paper

  This document presents general principles on how Sida should relate to national Poverty Reduction Strategies (PRSs) in partner countries. It discusses criteria for assessing PRSs. These are related to the poverty analysis, the PRS process, the consistency of the strategy, the capacity for implementing the strategy and the monitoring and results framework. It draws some conclusions how the result of ...

  Department for policy , methodology

Visar 1 av 10 av totalt 285