September 2004

 • 2004-09-27 Publikation

  Med värden och idéer som drivkraft

  Dokumentation av två halvdagsseminarier Att utveckla ett samhälle med värden och idéer som drivkraft i maj 2004, Riksdagshuset, Stockholm. Seminarierna arrangerades i samverkan mellan Sida Civil Society Center (SCSC) och de fyra kristna ramorganisationerna Diakonia, Svenska Missionsrådet, Svenska Kyrkan och PMU/Interlife samt riksdagens utrikesutskott. Första seminariet kretsade kring värderingars ...

  Dag Jonzon

 • 2004-09-24 Publikation

  Mindre aids. Mer utveckling. 10 exempel på hur vi kan hejda hiv/aids och minska fattigdomen

  Hiv är ett virus som bryter ned motståndskraften, hos både enskilda människor och hela länder. Det måste attackeras på samma sätt som det drabbar på alla områden och nivåer. Det är den svenska strategin i kampen mot hiv/aids i världen. Nu flerdubblar Sida insatserna mot hiv/aids. Det är Sveriges sätt att bidra till att förverkliga FN:s millenniemål att hejda spridningen av hiv/aids till 2015. I den ...

 • 2004-09-24 Publikation

  Marina Initiativet

  Broschyren presenterar Sidas Marina Initiativ. Den tar upp betydelsen av de oceana och kustnära ekosystems betydelse för fattiga människor och ger en kortfattad analys av bakomliggande sociala och ekonomiska orsaker till den pågående förstöreslen av dessa viktiga ekosystem. Förslag till åtgärder för att råda bot på den nuvarande situationen ges liksom en presentation av de olika typer av stöd som Sida ...

 • 2004-09-24 Publikation

  The Marine Initiative

  Broschyren presenterar Sidas Marina Initiativ. Den tar upp betydelsen av de oceana och kustnära ekosystems betydelse för fattiga människor och ger en kortfattad analys av bakomliggande sociala och ekonomiska orsaker till den pågående förstöreslen av dessa viktiga ekosystem. Förslag till åtgärder för att råda bot på den nuvarande situationen ges liksom en presentation av de olika typer av stöd som Sida ...

 • 2004-09-23 Publikation

  Vietnam Survey of ICT for improved governance and rural development

  ICT is regarded an enabler for development within many areas of the society. In a socialistic country like Vietnam main influence on the development of the society comes from the huge public sector, as the private sector still is quite small and evolving. In the report it is concluded the that the ICT-related development cooperation, which targets sustainable development of the society, should primarily ...

  Lars Glimbert , Tage Lindberg

 • 2004-09-23 Publikation

  Development of Swedish General Budget Support 1990-2003

  The purpose of this study is to analyse Swedish general budget support (GBS), its growth and justifications for disbursements, in order to provide an overview of the development of the support over the past decade (1990-2003). The study includes data on the amount of GBS disbursed to different partner countries over time, as well as other types of programme aid. It also includes an analysis of the ...

  Lorena Acevedo Narea , Martin Christenssen

 • 2004-09-21 Publikation

  DemoÖst-programmet - svenska demonstrationsanläggningar i Östersjöregionen inom energi- och miljöteknik

  - DemoÖst har haft ett stort marknadsföringsvärde för de svenska företag som genomfört projekt med DemoÖst-stöd. - Involverade parter köpare, säljare och lokala myndigheter ser programmet som jämförelsevis mycket enkelt att arbeta med, begränsad byråkrati och klara besked. - Den administrativa kostnaden för hanteringen av programmet är högre än budgeterat.

  Jenny Andersson , Mikael Kullman , Torbjörn Ramberg

 • 2004-09-13 Publikation

  Klimat och utveckling

  Faktablad om klimatrelaterat utvecklingssamarbete på Sida.

  PressArt

 • 2004-09-13 Publikation

  Climate Change and development

  Faktablad om klimatrelaterat utvecklingssamarbete på Sida.

  PressArt

 • 2004-09-13 Publikation

  Ett bra klimat för utveckling

  Klimatförändringen påverkar alla delar av samhället. Hårdast drabbas fattiga människor som är direkt beroende av naturresurser för sin överlevnad. Sidas huvuduppgift i klimatarbetet är att stärka fattiga människors förutsättningar att anpassa sig till klimatförändringen som redan skett och fortsätter att ske. Denna skrift beskriver Sidas syn i arbetet med att integrera klimatfrågorna i utvecklingssamarbetet. ...

  PressArt

 • 1(current)
 • 2

Visar 1 av 10 av totalt 16