November 2004

 • 2004-11-30 Publikation

  Sidas antikorruptionsregel

  Denna handledning riktar sig främst till Sida-anställda och har tillkommit för att underlätta tillämpningen av Sidas Antikorruptionsregel. Den innehåller praktisk vägledning men uttrycker också Sidas förhållningssätt till korruption mer allmänt. Den betonar mer än Sidas tidigare antikorruptionsmaterial betydelsen av att se korruption som en allvarlig utvecklingsfråga.

  Inger Axell

 • 2004-11-30 Publikation

  Sida's Anticorruption Regulation

  Denna handledning riktar sig främst till Sida-anställda och har tillkommit för att underlätta tillämpningen av Sidas Antikorruptionsregel. Den innehåller praktisk vägledning men uttrycker också Sidas förhållningssätt till korruption mer allmänt. Den betonar mer än Sidas tidigare antikorruptionsmaterial betydelsen av att se korruption som en allvarlig utvecklingsfråga.

  Inger Axell

 • 2004-11-30 Publikation

  Organisationskulturer på Sida

  Rapporten innehåller en beskrivning och analys av organisationskulturen på Sida. Rapporten bygger på fallstudier på fyra olika Sida-enheter - två ambassader med full delegation och två enheter på Sida i Stockholm. Workshops har genomförts på dessa enheter, vilka kompletterats med intervjuer. Dessutom har dokumentanalyser och en enkätstudie genomförts. Analysen visar bland annat att Sida-kulturen präglas ...

 • 2004-11-30 Publikation

  Organisation Cultures at Sida

  Rapporten innehåller en beskrivning och analys av organisationskulturen på Sida. Rapporten bygger på fallstudier på fyra olika Sida-enheter - två ambassader med full delegation och två enheter på Sida i Stockholm. Workshops har genomförts på dessa enheter, vilka kompletterats med intervjuer. Dessutom har dokumentanalyser och en enkätstudie genomförts. Analysen visar bland annat att Sida-kulturen präglas ...

 • 2004-11-26 Publikation

  Systemrevision av SNF

  Inom ramen för Sidas kontroll av biståndsmedel genomför Sida regelbundet systemrevisioner av de olika organisationer som Sida har ramavtal med. Systemrevisionen analyserar hur en organisation arbetar genom att granska rutiner och system inom organisationen. Denna systemrevision av Svenska Naturskyddsföreningen genomfördes under 2004.

  Arne Svensson , Professional Management AB

 • 2004-11-23 Publikation

  Vitryssland landrapport januari-juni 2004

  Beskrivning av det Sida-finansierade stödet till Vitryssland. De flesta samarbetsparter är enskilda organisationer. Viss politisk analys av läget i landet. Utrikespolitik. Relationen med Ryssland. Sidas viktigaste projektsamarbete.

  Rolf Büchel

 • 2004-11-23 Publikation

  Ukraina landrapport januari-juni 2004

  Beskrivning av det Sida-finansierade stödet till Ukraina. Politisk analys inför presidentvalet i november 2004. Givarsamfundet i Ukraina. Beskrivning av Sidas arbete i landet.

  Mirja Peterson

 • 2004-11-23 Publikation

  Moldova

  The Country Report is a summary of the political situation in the country during 2007 and Sida's work in the country. The main aim is to provide a brief overview of major events of the bilateral development cooperation during the year with strategic assessments and considerations, overall country programming review, follow-up of country programme performance and administrative issues.

 • 2004-11-23 Publikation

  Performing Arts under Siege - Evaluation of Swedish Support to Performing Arts in Palestine 1996-2003

  The aim of this evaluation is to assess whether the Swedish support has strengthened domestic capacity and the long-term sustainability in the field of performing arts, i.e. mainly theatre and music. The study shall assess the relevance and cost effectiveness of the projects. It is also supposed to be forward-looking with concrete recommendations regarding the focus and design of the future support ...

  Kajsa Pehrsson

 • 2004-11-22 Publikation

  IT strategi 2004

  Denna strategi anger inriktningen för Sidas interna IT-verksamhet och utgör ett underlag för prioriteringar och satsningar inom området. Strategin gäller för de närmaste tre till fem åren. Samtidigt kan dock förutsättningarna för investeringar påverkas av pågående diskussioner om ansvaret för IT-verksamheten på UM, samt om en eventuell flytt av Sida Stockholm till nya lokaler sker.

Visar 1 av 10 av totalt 26