Sidas publikationer 2004

 • 2004-10-04 Publikation

  Ryssland - Moskva: halvårsrapport januari-juni 2004

  För helheten av Sidas utvecklingssamarbete med Ryssland under halvåret, jfr också motsvarande halvårsrapport från generalkonsulatet i S:t Petersburg (SIDA4208sv) om utvecklingssamarbetet med nordvästra Ryssland.

  Kristian Lindvall

 • 2004-10-04 Publikation

  En relation utöver det vanliga Sveriges stöd till fredsprocessen i El Salvador 1979-2001

  Publikationen är en sammanfattning av en studie (SIDA4133) som dokumenterar och analyserar mer än 20 års utvecklingssamarbete till fredsprocessen och demokratiseringen i El Salvador.

 • 2004-10-04 Publikation

  Ökad handel för ekonomisk tillväxt

  Varför ger Sverige stöd till ökad handel mellan länder? Millenniemålen - ett gemensamt åtagande Vad gör Sida för att stödja ökad handel för utvecklingsländerna? Sida ska satsa mer på handelsinsatser. Ökad handel kan ge den ekonomiska tillväxt som är nödvändig för att minska fattigdomen. Utvecklingssamarbetet underlättar för de fattiga länderna att ta del av världshandeln och ökar deras inflytande över ...

 • 2004-10-04 Publikation

  Reducing poverty by supporting trade

  Varför ger Sverige stöd till ökad handel mellan länder? Millenniemålen - ett gemensamt åtagande Vad gör Sida för att stödja ökad handel för utvecklingsländerna? Sida ska satsa mer på handelsinsatser. Ökad handel kan ge den ekonomiska tillväxt som är nödvändig för att minska fattigdomen. Utvecklingssamarbetet underlättar för de fattiga länderna att ta del av världshandeln och ökar deras inflytande över ...

 • 2004-10-04 Publikation

  Hiv/aids hotar utvecklingen i världen

  Sida

 • 2004-10-04 Publikation

  Education for Sustainability

  Position Paper

  This policy shall form a basis of Sida's  environmental eduvation activities and, in the long term, shall be integrating into Sida's overall education support policy. (to be revised)

  Education division

 • 2004-10-04 Publikation

  Utmana hiv/aids! Forskningens roll

  Svenskt forskningssamarbete för utveckling samlade redan i början av 1980-talet forskare och finansierade studier vars resultat pekade mot hiv/aids. Det särskilda forskningsprogram som sedan utvecklades har från början följts av internationellt framstående forskare. Inom programmet ges långsiktigt stöd till utvalda forskningsprojekt av stor betydelse för utvecklingsländer, till exempel vaccinutveckling ...

 • 2004-10-04 Publikation

  Attention HIV/AIDS! The role of research

  Svenskt forskningssamarbete för utveckling samlade redan i början av 1980-talet forskare och finansierade studier vars resultat pekade mot hiv/aids. Det särskilda forskningsprogram som sedan utvecklades har från början följts av internationellt framstående forskare. Inom programmet ges långsiktigt stöd till utvalda forskningsprojekt av stor betydelse för utvecklingsländer, till exempel vaccinutveckling ...

 • 2004-10-04 Publikation

  An extraordinary relationship - Swedish support to the peace process in El Salvador 1979-2001

  Publikationen är en sammanfattning av en studie (SIDA4133) som dokumenterar och analyserar mer än 20 års utvecklingssamarbete till fredsprocessen och demokratiseringen i El Salvador.

  Agneta Gunnarsson , Anna Tibblin

 • 2004-10-04 Publikation

  Una relación un poco más allá - La cooperación sueca con El Salvador 1979-2001

  Publikationen är en sammanfattning av en studie (SIDA4133) som dokumenterar och analyserar mer än 20 års utvecklingssamarbete till fredsprocessen och demokratiseringen i El Salvador.

  Agneta Gunnarsson , Anna Tibblin

Visar 81 av 90 av totalt 381