Sidas publikationer 2004

 • 2004-10-13 Publikation

  Rural Development A Summary of Sida's experiences and priorities

  Detta är ett av fyra liknande positionspapper skrivna inom avdelningen för naturresurser och miljö (NATUR) under tiden 1997-1999 som underlag för en process att utarbeta en sammanhållen policy för Sidas verksamhetsgren naturbruk. De andra tre dokumenten berör hållbart jordbruk, skogsbruk och integrerat vattenresursutnyttjande. Oundvikligen finns viss överlappning mellan dessa fyra bidrag som kan ses ...

 • 2004-10-12 Publikation

  Sida's Performance Analyses - Quality and Use

  Sida commissioned the Swedish National Financial Management Authority to do the third assessment of quality and usefulness of Sida's Performance Analyses, which constitutes an input for orienting the revision of a Country Strategy for Swedish Development Co-operation. The report is written, based on a desk study, comprising ten different countries/regions. It concludes that many of the performance ...

  Jane Backström , Carolina malmerius , Rolf Sandahl

 • 2004-10-08 Publikation

  Private Sector Development

  These Policy Guidelines were formally approved by Sida's Director General on 2003-10-08. Their purpose is to briefly describe the key principles of Sidas support to Private Sector Development (PSD) and to provide guidance for the design and implementation of such support. These Guidelines form part of Sida's efforts to put "Perspectives on Poverty" into practice. They are complemented by a background ...

  Sida

 • 2004-10-07 Publikation

  Ett utvecklingsfrämjande humanitärt bistånd

  Humanitärt bistånd är det samlade begreppet för bistånd som utgår i konflikt- och katastrofsituationer. En stor del av dagens humanitära insatser avser offer för inbördes konflikter. Det humanitära biståndet har därmed kommit att knytas närmare till en återgång till fred och återuppbyggnad av social och fysisk infrastruktur. Det finns anledning att närmare se hur de kortsiktiga, akuta insatserna redan ...

 • 2004-10-07 Publikation

  Inriktning för Sidas stöd till minverksamheter

  Syftet med dokumentet är att tydliggöra inriktningen för det framtida stödet från Sida till insatser inom området humanitär minhantering. Det fastläggs ett antal grundprincipier som stöd för handläggningen inom myndigheten och för Sidas samarbetspartners. Riktlinjerna ska ligga till grund för Sidas dialog med andra aktörer och vara vägledande för samordningen med andra givare.

  SEKA/Humanitära enheten

 • 2004-10-07 Publikation

  Policy for Sida's Support for Mine Operations

  Syftet med dokumentet är att tydliggöra inriktningen för det framtida stödet från Sida till insatser inom området humanitär minhantering. Det fastläggs ett antal grundprincipier som stöd för handläggningen inom myndigheten och för Sidas samarbetspartners. Riktlinjerna ska ligga till grund för Sidas dialog med andra aktörer och vara vägledande för samordningen med andra givare.

  SEKA/Humanitära enheten

 • 2004-10-06 Publikation

  Development of the Private Sector

  Fact sheet aobut privat sector development.

  Sida

 • 2004-10-05 Publikation

  External Shocks, Exchange Rate Regime and Growth in Burkina Faso and Mali

  This economic country study on how external shocks and exchange rate systems effects the economic performance in Burkina Faso and Mali is part of a series of annual studies, undertaken by various Swedish universities and academic research institutes in collaboration with Sida. The main purpose of these studies is to enhance our knowledge and understanding of current economic development processes and ...

  Yves Bourdet

 • 2004-10-05 Publikation

  A Tale of Three Countries

  This economic country study on the different structure, reform and performance of the cotton sector in Mali, Burkina Faso and Benin is part of a series of annual studies, undertaken by various Swedish universities and academic research institutes in collaboration with Sida. The main purpose of these studies is to enhance our knowledge and understanding of current economic development processes and ...

  Yves Bourdet

 • 2004-10-04 Publikation

  Nordvästra Ryssland: Halvårsrapport januari-juni 2004

  För helheten av Sidas utvecklingssamarbete med Ryssland under halvåret, jfr också motsvarande halvårsrapport från ambassaden i Moskva (SIDA4207sv) om utvecklingssamarbetet med Ryssland - Moskva.

  Ulf Bojö

Visar 71 av 80 av totalt 381