Sidas publikationer 2004

 • 2004-11-23 Publikation

  Ukraina landrapport januari-juni 2004

  Beskrivning av det Sida-finansierade stödet till Ukraina. Politisk analys inför presidentvalet i november 2004. Givarsamfundet i Ukraina. Beskrivning av Sidas arbete i landet.

  Mirja Peterson

 • 2004-11-23 Publikation

  Moldova

  The Country Report is a summary of the political situation in the country during 2007 and Sida's work in the country. The main aim is to provide a brief overview of major events of the bilateral development cooperation during the year with strategic assessments and considerations, overall country programming review, follow-up of country programme performance and administrative issues.

 • 2004-11-23 Publikation

  Performing Arts under Siege - Evaluation of Swedish Support to Performing Arts in Palestine 1996-2003

  The aim of this evaluation is to assess whether the Swedish support has strengthened domestic capacity and the long-term sustainability in the field of performing arts, i.e. mainly theatre and music. The study shall assess the relevance and cost effectiveness of the projects. It is also supposed to be forward-looking with concrete recommendations regarding the focus and design of the future support ...

  Kajsa Pehrsson

 • 2004-11-22 Publikation

  IT strategi 2004

  Denna strategi anger inriktningen för Sidas interna IT-verksamhet och utgör ett underlag för prioriteringar och satsningar inom området. Strategin gäller för de närmaste tre till fem åren. Samtidigt kan dock förutsättningarna för investeringar påverkas av pågående diskussioner om ansvaret för IT-verksamheten på UM, samt om en eventuell flytt av Sida Stockholm till nya lokaler sker.

 • 2004-11-22 Publikation

  IT strategy 2004

  Denna strategi anger inriktningen för Sidas interna IT-verksamhet och utgör ett underlag för prioriteringar och satsningar inom området. Strategin gäller för de närmaste tre till fem åren. Samtidigt kan dock förutsättningarna för investeringar påverkas av pågående diskussioner om ansvaret för IT-verksamheten på UM, samt om en eventuell flytt av Sida Stockholm till nya lokaler sker.

 • 2004-11-22 Publikation

  Manual for Conflict Analysis

  This methodology tool has been developed to provide Sida with practical guidance on how to analyse violent conflicts in order to understand better how development co-operation is affected by and can affect potential or ongoing violent conflicts. The tool is aimed at helping the user to assess conflict risks so that strategies, programmes and projects can become more conflict sensitive. It has been ...

  Inger Buxton , Erik Melander , Mats Bengtsson , Patrick Kratt

 • 2004-11-22 Publikation

  Planned communication at programme level - Field study in Topola, Serbia

  Sida policy states that communication is "a tool to create praticipation, to achieve objectives and to contribute to dialogue and good quality". This report tells the story of the experiences of one programme in Serbia. Like many other programmes, it did not have a communication strategy. The first part of the report looks at how this affected the Programme, and how a lack of understanding of the role ...

  Ulla Engberg

 • 2004-11-17 Publikation

  Verktyg som utvecklat den svenska resursbasen

  JPO (Junior Programme Officer) och BBE (Bilateral Biträdande Expert) är två personalkategorier och tillika två Sida-stödda program för att stärka den svenska resursbasen i det multilaterala och bilaterala utvecklingssamarbetet. JPO- och BBE-programmen erbjuder yngre svenskar med relevant akademisk utbildning två till tre års arbete inom internationellt utvecklingssamarbete. JPO arbetar sedan programmet ...

  Holger Nilén , per-Ulf Nilsson , Jocke Nyberg

 • 2004-11-15 Publikation

  Urban Transport in Swedish Development Cooperation

  The policy document provides guidance on priorities for Sida regarding urban transport projects. It gives examples and highlights important issues to consider when planning urban transport systems.

  Sida

 • 2004-11-15 Publikation

  Om HIV/AIDS på Internet

  Ett urval av internetadresser inom olika områden har sammanställts för att underlätta för skolorna att finna information.

  Tor Backmann

Visar 31 av 40 av totalt 381