Sidas publikationer 2004

 • 2004-12-01 Publikation

  Apoyo Sueco a la Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP) Colombia 2002-2003

  En septiembre del 2001 se realizó en Suecia la conferencia "la Paz en Colombia vista por las Mujeres" con el fin de discutir la participación de las mujeres en el proceso de paz. Como resultado de la conferencia se creo la IMP que desde su inicio recibió apoyo sueco a traves del Asdi y de la federación sueca ST. El apoyo tiene como meta contribuir a una resolución pacífica del conflicto armado en Colombia ...

  Åsa Westermark , Jocke Nyberg

 • 2004-12-01 Publikation

  National Water Supply and Environmental Health Programme in Laos - Joint External Evaluation

  The Programme, assisted by UNICEF, UNV and WSP-EAP, received Sida support 1992-2004. This evaluation covers 1998 2004 and assesses the institutional, HRD, and sustainability aspects, impacts on health, poverty reduction and economic development, and lessons learnt and best practices. The main achievements of the programme were: A National WSS Strategy, the construction of 1,100 water schemes and 27,000 ...

  Inga-Lill Andrehn , Manochit Panichit , Katherine Suvanthongne

 • 2004-12-01 Publikation

  Regional Programme for Environmental and Health Research in Central America

  Most of the health studies were successfully published in international refereed journals. On the contrary, several of the environmental studies were not published although some were printed as local university reports. The regional courses were successful and a larger number than granted were arranged. The success of a future regional programme depends on a carefully controlled and stepwise build ...

  Göran Bengtsson

 • 2004-12-14 Publikation

  Internrevision Resultatstyrningen inom Sida

  Syftet med granskningen av resultatstyrningen inom Sida är att beskriva och analysera formerna för resultatstyrning inom Sida, att analysera faktorer som påverkar resultatorienteringen och bedöma ändamålsenligheten i Sidas interna styrning i detta avseende och att lämna förslag till åtgärder för att vidareutveckla Sidas resultatstyrning. Granskningen visar bl.a. att det råder oklarheter inom Sida när ...

 • 2004-11-30 Publikation

  Sidas antikorruptionsregel

  Denna handledning riktar sig främst till Sida-anställda och har tillkommit för att underlätta tillämpningen av Sidas Antikorruptionsregel. Den innehåller praktisk vägledning men uttrycker också Sidas förhållningssätt till korruption mer allmänt. Den betonar mer än Sidas tidigare antikorruptionsmaterial betydelsen av att se korruption som en allvarlig utvecklingsfråga.

  Inger Axell

 • 2004-11-30 Publikation

  Sida's Anticorruption Regulation

  Denna handledning riktar sig främst till Sida-anställda och har tillkommit för att underlätta tillämpningen av Sidas Antikorruptionsregel. Den innehåller praktisk vägledning men uttrycker också Sidas förhållningssätt till korruption mer allmänt. Den betonar mer än Sidas tidigare antikorruptionsmaterial betydelsen av att se korruption som en allvarlig utvecklingsfråga.

  Inger Axell

 • 2004-11-30 Publikation

  Organisationskulturer på Sida

  Rapporten innehåller en beskrivning och analys av organisationskulturen på Sida. Rapporten bygger på fallstudier på fyra olika Sida-enheter - två ambassader med full delegation och två enheter på Sida i Stockholm. Workshops har genomförts på dessa enheter, vilka kompletterats med intervjuer. Dessutom har dokumentanalyser och en enkätstudie genomförts. Analysen visar bland annat att Sida-kulturen präglas ...

 • 2004-11-30 Publikation

  Organisation Cultures at Sida

  Rapporten innehåller en beskrivning och analys av organisationskulturen på Sida. Rapporten bygger på fallstudier på fyra olika Sida-enheter - två ambassader med full delegation och två enheter på Sida i Stockholm. Workshops har genomförts på dessa enheter, vilka kompletterats med intervjuer. Dessutom har dokumentanalyser och en enkätstudie genomförts. Analysen visar bland annat att Sida-kulturen präglas ...

 • 2004-11-26 Publikation

  Systemrevision av SNF

  Inom ramen för Sidas kontroll av biståndsmedel genomför Sida regelbundet systemrevisioner av de olika organisationer som Sida har ramavtal med. Systemrevisionen analyserar hur en organisation arbetar genom att granska rutiner och system inom organisationen. Denna systemrevision av Svenska Naturskyddsföreningen genomfördes under 2004.

  Arne Svensson , Professional Management AB

 • 2004-11-23 Publikation

  Vitryssland landrapport januari-juni 2004

  Beskrivning av det Sida-finansierade stödet till Vitryssland. De flesta samarbetsparter är enskilda organisationer. Viss politisk analys av läget i landet. Utrikespolitik. Relationen med Ryssland. Sidas viktigaste projektsamarbete.

  Rolf Büchel

Visar 21 av 30 av totalt 381