Sidas publikationer 2004

 • 2004-10-04 Publikation

  Una relación un poco más allá - La cooperación sueca con El Salvador 1979-2001

  Publikationen är en sammanfattning av en studie (SIDA4133) som dokumenterar och analyserar mer än 20 års utvecklingssamarbete till fredsprocessen och demokratiseringen i El Salvador.

  Agneta Gunnarsson , Anna Tibblin

 • 2004-10-06 Publikation

  "I want people to be rich, not sick and die from Aids"

 • 2004-10-06 Publikation

  "Jag vill att människor ska bli rika, inte sjuka och dö i aids"

 • 2004-10-14 Publikation

  Co-ownership of Projects - Key Factor for Success in Technical Co-operation

  Contract-financed technical co-operation (KTS), a form of development co-operation utilised by Sida in countries that have not qualified as traditional partner countries, has been highly successful a recent Sida/UTV evaluation concludes. Surprisingly, its success is not primarily due to factors previously considered as crucial - such as local ownership, being demand-driven, and limited in scope and ...

  UTV

 • 2004-09-27 Publikation

  Med värden och idéer som drivkraft

  Dokumentation av två halvdagsseminarier Att utveckla ett samhälle med värden och idéer som drivkraft i maj 2004, Riksdagshuset, Stockholm. Seminarierna arrangerades i samverkan mellan Sida Civil Society Center (SCSC) och de fyra kristna ramorganisationerna Diakonia, Svenska Missionsrådet, Svenska Kyrkan och PMU/Interlife samt riksdagens utrikesutskott. Första seminariet kretsade kring värderingars ...

  Dag Jonzon

 • 2004-09-24 Publikation

  Mindre aids. Mer utveckling. 10 exempel på hur vi kan hejda hiv/aids och minska fattigdomen

  Hiv är ett virus som bryter ned motståndskraften, hos både enskilda människor och hela länder. Det måste attackeras på samma sätt som det drabbar på alla områden och nivåer. Det är den svenska strategin i kampen mot hiv/aids i världen. Nu flerdubblar Sida insatserna mot hiv/aids. Det är Sveriges sätt att bidra till att förverkliga FN:s millenniemål att hejda spridningen av hiv/aids till 2015. I den ...

 • 2004-09-24 Publikation

  Marina Initiativet

  Broschyren presenterar Sidas Marina Initiativ. Den tar upp betydelsen av de oceana och kustnära ekosystems betydelse för fattiga människor och ger en kortfattad analys av bakomliggande sociala och ekonomiska orsaker till den pågående förstöreslen av dessa viktiga ekosystem. Förslag till åtgärder för att råda bot på den nuvarande situationen ges liksom en presentation av de olika typer av stöd som Sida ...

 • 2004-09-24 Publikation

  The Marine Initiative

  Broschyren presenterar Sidas Marina Initiativ. Den tar upp betydelsen av de oceana och kustnära ekosystems betydelse för fattiga människor och ger en kortfattad analys av bakomliggande sociala och ekonomiska orsaker till den pågående förstöreslen av dessa viktiga ekosystem. Förslag till åtgärder för att råda bot på den nuvarande situationen ges liksom en presentation av de olika typer av stöd som Sida ...

 • 2004-09-23 Publikation

  Vietnam Survey of ICT for improved governance and rural development

  ICT is regarded an enabler for development within many areas of the society. In a socialistic country like Vietnam main influence on the development of the society comes from the huge public sector, as the private sector still is quite small and evolving. In the report it is concluded the that the ICT-related development cooperation, which targets sustainable development of the society, should primarily ...

  Lars Glimbert , Tage Lindberg

 • 2004-09-23 Publikation

  Development of Swedish General Budget Support 1990-2003

  The purpose of this study is to analyse Swedish general budget support (GBS), its growth and justifications for disbursements, in order to provide an overview of the development of the support over the past decade (1990-2003). The study includes data on the amount of GBS disbursed to different partner countries over time, as well as other types of programme aid. It also includes an analysis of the ...

  Lorena Acevedo Narea , Martin Christenssen

Visar 91 av 100 av totalt 385