Finansiering av infrastruktur och investeringar - krediter

Publication
Author:
Ageta Sundgren
Description:
Syftet med Sidas kreditgivning är att förbättra de fattigas levnadsstandard. Det är ett instrument som kan användas för att stödja angelägna investeringar inom infrastruktur; t ex bättre vägar, nya kraftledningar eller rent dricksvatten. I dokumentet beskrivs de olika finansieringsformerna för investeringar; gåvobistånd, garantier och krediter.
pages:2