Oktober 2003

 • 2003-10-21 Publikation

  Förslag om utvecklingssamarbete med Mali 2001-2002

  Sida har i beslut 1999-12-16 fått i uppdrag av regeringen att inkomma med förslag om utvidgat utvecklingssamarbete med Mali i enlighet med regeringens beslut den 27 maj 1999 om riktlinjer för ökad satsning på Västafrika. Sida har utarbetat ett positionspapper för det regionala utveclingssamarbtet med Västafrika under 2000-2001 som ger en generell vägledning om vilka insatser som Sida prioriterar regionalt ...

  Avdelningen för Afrika

 • 2003-10-21 Publikation

  Förslag om utvecklingssamarbete med Mali 2001-2002

  Sida har i beslut 1999-12-16 fått i uppdrag av regeringen att inkomma med förslag om utvidgat utvecklingssamarbete med Mali i enlighet med regeringens beslut den 27 maj 1999 om riktlinjer för ökad satsning på Västafrika. Sida har utarbetat ett positionspapper för det regionala utveclingssamarbtet med Västafrika under 2000-2001 som ger en generell vägledning om vilka insatser som Sida prioriterar regionalt ...

  Avdelningen för Afrika

Visar 31 av 32 av totalt 32