Mars 2003

 • 2003-03-13 Publikation

  Indo/Swedish exchange and co-operation

  Lars Bjern

 • 2003-03-12 Publikation

  Approach to Private Sector Development in the EEOA Programme, Zambia.

  Sida has commissioned a forward looking study of sustainable poverty reduction through area development projects with a view to guiding the design of the next generation of area development programmes. The Economic Expansion in Outlying Areas (EEOA) Programme in Zambia was selected as one of the three programmes for study, the other two being Amhara National Regional State programme in Ethiopia and ...

  Stephen Goss , Roger Blech

 • 2003-03-11 Publikation

  Opinion-01. En rapport om biståndsopinionen i Sverige.

  Biståndsviljan i Sverige är stark och stabil. Det visar de mätningar som Sida har låtit olika opinionsinstitut göra. De allra flesta svenskar tycker att det är viktigt att vi som land bidrar till utveckling i u-länderna. Mätt på detta sätt har biståndsviljan ökat de senaste åren. Allt fler anser också att det statliga biståndet ska öka eller bibehållas på nuvarande nivå.

  Magnus Liljeström

 • 2003-03-11 Publikation

  Opinion-02. En rapport om biståndsopinionen i Sverige.

  Ända sedan 1975 har SCB på Sidas uppdrag undersökt svenskarnas attityder till internationellt utvecklingssamarbete, eller bistånd som det också kallas. Den senaste mätningen gjordes i slutet av år 2002 och omfattar fler frågor än SCB:s tidigare undersökningar. Genom undersökningen går det att dra slutsatser bl a om följande områden: - Inställningen till biståndsanslaget och andra aspekter av det som ...

  Sidas informationsavdelning

 • 2003-03-11 Publikation

  Styrning och kontroll inom kooperation utan gränser

  Inom ramen för Sidas kontroll av biståndsmedel genomför Sida regelbundet systemrevisioner och kapacitetsstudier av de olika organisationer som Sida har ramavtal med. Dessa analyserar hur en organisation arbetar genom att granska rutiner och system inom organisationen.

  Sida

 • 2003-03-10 Publikation

  Training for ICT development in Sri Lanka and Tanzania

  The Institute of International Education at Stockholm University accepted a commission to study the development of ICT education in Sweden with the aim to create a model for development in Sida partner countries. The link between Sweden and ICT is a logical one given the countrys strong and dynamic information and communication technology sector.

  Shawn Mendez

 • 2003-03-06 Publikation

  Albania Semi-Annual Report April - September 2002

  Sida's semi-annual reports are written by the embassy in question. The main aim is to provide a brief overview of major events of the bilateral development cooperation during the previous six month's period. The report often also includes a brief political overview.

  Sida

 • 2003-03-05 Publikation

  Gender and the Environment in Development Cooperation. An Assessment of Agenda 21 and the Platform for Action.

  This paper analyses the processes and documents of two international conferences: the United Nations Conference on Development and Environment (UNCED) in 1992, and the Fourth World Conference on Women in Beijing in 1995. The analysis concludes that in order to consolidate what was achieved in the two conferences on gender and the environment, it is necessary to translate the general principles into ...

  Irene Guijt

 • 2003-03-05 Publikation

  Handbook for Mainstreaming. A Gender Perspective in the Agriculture Sector.

  This handbook suggests ways in which gender-based differences and inequalities are relevant to agricultural production, processing and marketing and food security in general. The first section provides a general discussion of the issues, while the last sections list questions relevant for Sida staff to pose when working on e.g. sector analysis, project formulation/appraisal, annual reviews and evaluation. ...

  Johanna Schalkwyk

 • 2003-03-05 Publikation

  En vägledning vid misstanke om korruption

  Sedan mitten av 1990-talet har bekämpning av korruption inom utvecklingssamarbetet ägnats en alltmer större uppmärksamhet. Korruption har förstås alltid funnits och det vore missvisande att säga att de senaste decennierna varit unika i detta avseende. Under de senaste åren har emellertid metodarbetet intensifierats och olika strategier har formulerats för bekämpning av korruption, både inom internationella ...

Visar 21 av 30 av totalt 33