Mars 2003

 • 2003-03-26 Publikation

  Kuba årsrapport 2001

  Årlig biståndsrapport 2001 Denna rapport ger en överblick över de beslut och riktlinjer som styr biståndet samt Sidas verksamhet vad gäller Kuba. Eftersom detta är den första rapporten i sitt slag innehåller den även en historisk tillbakablick över det svenska biståndets utveckling. Kommande rapport färdigställs under mars-april 2003 och kommer då att avse år 2002.

  Sida

 • 2003-03-20 Publikation

  Sida's Evaluation Plan 2003

  The evaluation plan comprises evaluations planned by the operative departments and the embassies, as well as evaluations carried out by UTV independently or jointly with other Sida departments or external organisations.

  Department for Evaluation , Internal Audit

 • 2003-03-19 Publikation

  Internrevisionens årsrapport

  Uppföljning och återrapportering avseende internrevisionens verksamhet under 2004. Rapporten innehåller även kommentarer till Sidas åtgärdsarbete med anledning av internrevisionens tidigare avlämnade rapporter.

 • 2003-03-19 Publikation

  Annual Report of Sida Evaluation Activities 2002

  The Department for Evaluation and Internal Audit (UTV) is responsible for presenting a yearly report on it's own evaluation activities and a follow-up of Sida's evaluation plans to Sida's Board of Directors. This years Annual Report of Sida evaluation activities is in English for the first time, which is a natural development as the Annual Sida Evaluation Plan for many years has been in English. This ...

  Department for Evaluation , Internal Audit

 • 2003-03-19 Publikation

  Revisionsplan för internrevisionen vid Sida.

  Internrevisionens (IR) planerade verksamhet för 2003 redovisas i denna revisionsplan. I samband med planeringen har samråd skett med RRV. För detaljer kring IR-funktionens verksamhet och arbetsformer hänvisas till dokumentet Uppdragsbeskrivning och policy för internrevisionen vid Sida, fastställd av Sidas styrelse den 17 december 1999.

  Sekretariatet för utvärdering , intern revision.

 • 2003-03-19 Publikation

  Avdelningen för naturresurser och miljö (NATUR)

  Avdelningen för naturresurser och miljö (NATUR) är Sidas ämnesavdelning för kunnande och idéutveckling när det gäller miljömässigt hållbar utveckling och ett hållbart utnyttjande av naturresurser. Inom avdelningen finns två huvudavdelningar: Enheten för vatten samt Enheten för landsbygdsutveckling.

 • 2003-03-19 Publikation

  Department for Natural Resources and the Environment (NATUR)

  Avdelningen för naturresurser och miljö (NATUR) är Sidas ämnesavdelning för kunnande och idéutveckling när det gäller miljömässigt hållbar utveckling och ett hållbart utnyttjande av naturresurser. Inom avdelningen finns två huvudavdelningar: Enheten för vatten samt Enheten för landsbygdsutveckling.

 • 2003-03-18 Publikation

  Instruments for Environmental Policy

  In its work of contributing to environmentally sustainable development, Sida has attached considerable importance to environmental economics for many years, partly for analytical purposes and partly as a tool for change. This paper discusses the design of policy instruments, and describes how we can use them to overcome various environmental problems. It describes, for example, how environmental economics ...

  Sida

 • 2003-03-18 Publikation

  Rajasthan Shiksha Karmi Project. An overall appraisal - Desk study commissioned by Sida, Emassy of Sweden, New Dehli

  The Shiksha Karmi Project, a unique innovative primary education project in Rajasthan, India, was initiated in 1987 as a collaborative venture between the Government of India, Government of Rajasthan and Sida.

  Vimala Ramachandran , Harsh Sethi

 • 2003-03-17 Publikation

  Afrikagruppernas informationsverksamhet

  Sidas anvisningar för informationsbidrag till enskilda organisationers informationsarbete anger att organisationerna själva ska ansvara för planerande och verkställande av utvärderingar. Som del i detta arbete driver Sidas informationsavdelning projektet Utvärdering som lärande process. Utvärderingen av Afrikagruppernas informationsverksamhet är en del av denna lärandeprocess.

  Per-Ulf Nilsson , Josephine Carsson

Visar 11 av 20 av totalt 33