Maj 2003

 • 2003-05-05 Publikation

  Västbanken/Gaza 9-månadersrapport juli 2002 - mars 2003

  Politisk utveckling/Ekonomisk utveckling/Social utveckling/Det svenska biståndssamarbetet/Samordning bland biståndsgivare/Planeringsöversikt

  GK Jerusalem

 • 2003-05-13 Publikation

  El Octágono

  Oktagonen är ett verktyg för att bedöma styrkor och svagheter i enskilda organisationer, och kan användas på såväl den egna organisationen som på samarbetspartners. Oktagonen kan fungera som ett hjälpmedel för att föra en strukturerad dialog med en partnerorganisation, när syftet är att få en helhetsbild och lära känna orgaisationen väl. Den kan också tjäna som ett hjälpmedel för att välja partners; ...

Visar 51 av 52 av totalt 52