Maj 2003

 • 2003-05-13 Publikation

  The Octagon

  Oktagonen är ett verktyg för att bedöma styrkor och svagheter i enskilda organisationer, och kan användas på såväl den egna organisationen som på samarbetspartners. Oktagonen kan fungera som ett hjälpmedel för att föra en strukturerad dialog med en partnerorganisation, när syftet är att få en helhetsbild och lära känna orgaisationen väl. Den kan också tjäna som ett hjälpmedel för att välja partners; ...

 • 2003-05-13 Publikation

  The Octagon

  Oktagonen är ett verktyg för att bedöma styrkor och svagheter i enskilda organisationer, och kan användas på såväl den egna organisationen som på samarbetspartners. Oktagonen kan fungera som ett hjälpmedel för att föra en strukturerad dialog med en partnerorganisation, när syftet är att få en helhetsbild och lära känna orgaisationen väl. Den kan också tjäna som ett hjälpmedel för att välja partners; ...

 • 2003-05-13

  El Octágono

  Description: Oktagonen är ett verktyg för att bedöma styrkor och svagheter i enskilda organisationer, och kan användas på såväl den egna organisationen som på samarbetspartners. Oktagonen kan fungera som ett hjälpmedel för att föra en strukturerad dialog med en partnerorganisation, när syftet är att få en helhetsbild och lära känna orgaisationen ...

 • 2003-05-08 Publikation

  The "Feminisation of Poverty" The use of a concept

  The concept of the "feminisation of poverty" is used extensively in the development debate and it has meant three distinct things: that women compared to men have a higher incidence of poverty, that women´s poverty is more severe than men´s and that the incidence of poverty among women is increasing compared to that of men. This study attempts to give an initial overview of how the concept has been ...

  Carolina Johansson Wennerholm

 • 2003-05-08 Publikation

  Organisationsöversyn av svenska handikapporganisationers internationella biståndsförening, SHIA

  I oktober 2001 kontrakterades ÅF-Swedish Management Group av SEKA för att genomföra denna översyn av SHIA. Uppdragets syfte är att göra en kartläggning av nuvarande system för styrning och kontroll av verksamhet och ekonomi, samt att stödja SHIA att upprätta, utveckla och förankra dessa system.

  SEKA

 • 2003-05-07 Publikation

  A Country ICT Survey for Mozambique

  This report covers one of three country ICT surveys commissioned by Sida as part of its ongoing programme to support the use of ICT in developing countries. The project team used desk research to obtain background information before undertaking two field trips to Mozambique.

  Greenberg ICT Services

 • 2003-05-07 Publikation

  A Country ICT Survey for Mozambique

  This report covers one of three country ICT surveys commissioned by Sida as part of its ongoing programme to support the use of ICT in developing countries. The project team used desk research to obtain background information before undertaking two field trips to Mozambique.

  Greenberg ICT Services

 • 2003-05-07 Publikation

  Riktlinjer för Sidas arbete med EU:s Medelhavsbistånd

  EU:s förhållande till länderna söder och öster om Medelhavet gick 1995 in i en ny fas i och med Barcelonakonferensen. Samarbetet skall grundas på politiskt och säkerhetspolitiskt, kulturellt och socialt samt ekonomiskt och finansiellt partnerskap. Ett av målen är ett frihandelsområde för Medelhavsregionen till år 2010. Det så kallade MEDA-biståndet ges främst för att dämpa de negativa sociala och ekonomiska ...

  Asienavdelning

 • 2003-05-06 Publikation

  Positionspapper för det regionala samarbetet med Västafrika 2000-2001

  Som en följd av regeringsbeslut 27 maj 1999 om riktlinjer för ökad satsning på Västafrika har Sida utarbetat ett positionspapper som skall vara vägledande för samarbetet med Västafrika. Positionspappret bygger på bidrag från ämnesavdelningarna och synpunkter har hämtats från UD och ambassaderna i regionen.

  Avdelningen för Afrika

 • 2003-05-05 Publikation

  Sri Lanka Annual Report April02 - March03

  Political Development/Economic Development/Development Cooperation/The Embassy/Reports received/Planning overview

  Amb Colombo

Visar 41 av 50 av totalt 52