Maj 2003

 • 2003-05-15 Publikation

  Sida and the Convention to Combat Desertification

  Sida

 • 2003-05-15 Publikation

  Miljö och mänskliga rättigheter - samband och motsättningar

  Det finns tydliga kopplingar mellan miljö och mänskliga rättigheter. Hur miljöfrågorna - användningen av naturresurserna och utsläppen till miljön - hanteras, kommer att avgöra hur människor får det i framtiden. Social välfärd och ekonomisk tillväxt är berooende av en miljömässigt hållbar utveckling. Regler för mellanmänsklig samverkan sviktar lätt i tider av resursknapphet. Och tvärtom. När demokrati ...

  Elisabeth Abiri

 • 2003-05-15 Publikation

  The Environment and Human Rights - Links and Conflicts

  Det finns tydliga kopplingar mellan miljö och mänskliga rättigheter. Hur miljöfrågorna - användningen av naturresurserna och utsläppen till miljön - hanteras, kommer att avgöra hur människor får det i framtiden. Social välfärd och ekonomisk tillväxt är berooende av en miljömässigt hållbar utveckling. Regler för mellanmänsklig samverkan sviktar lätt i tider av resursknapphet. Och tvärtom. När demokrati ...

  Elisabeth Abiri

 • 2003-05-15 Publikation

  Livelihood Conflicts: Linking poverty and environment as causes of conflict

  Today, violent conflicts are much more common within states than between them, and the risk of conflicts is considered greatest when the supplies of renewable resources such as soil, forests and water begin to diminish. The road to conflict begins when already vulnerable people have even less opportunities to support themselves. Therefore, policy attempts to break the vicious path to conflict need ...

  Leif Ohlsson

 • 2003-05-15 Publikation

  Sida and the Convention on Biological Diversity

  Sida

 • 2003-05-15 Publikation

  Kuba årsrapport 2002

  Årlig rapport för utvecklingssamarbetet med Kuba. Rapporten ger en överblick över de beslut och riktlinjer som styr utvecklingssamarbetet samt Sidas verksamhet vad gäller Kuba år 2002

  Ambassaden Havanna

 • 2003-05-14 Publikation

  India Semi-annual Report Oct 02 - March 03

  Sida's semi-annual reports are written by the embassy in question. The main aim is to provide a brief overview of major events of the bilateral development cooperation during the previous six months period. The report often also includes a brief political overview.

  Sida

 • 2003-05-14 Publikation

  Tanzania Semi-annual Report October 2002 - March 2003

  Sida's semi-annual reports are written by the embassy in question. The main aim is to provide a brief overview of major events of the bilateral development cooperation during the previous six month's period. The report often also includes a brief political overview.

  Sida

 • 2003-05-13 Publikation

  Oktagonen

  Oktagonen är ett verktyg för att bedöma styrkor och svagheter i enskilda organisationer, och kan användas på såväl den egna organisationen som på samarbetspartners. Oktagonen kan fungera som ett hjälpmedel för att föra en strukturerad dialog med en partnerorganisation, när syftet är att få en helhetsbild och lära känna orgaisationen väl. Den kan också tjäna som ett hjälpmedel för att välja partners; ...

 • 2003-05-13 Publikation

  Oktagonen

  Oktagonen är ett verktyg för att bedöma styrkor och svagheter i enskilda organisationer, och kan användas på såväl den egna organisationen som på samarbetspartners. Oktagonen kan fungera som ett hjälpmedel för att föra en strukturerad dialog med en partnerorganisation, när syftet är att få en helhetsbild och lära känna orgaisationen väl. Den kan också tjäna som ett hjälpmedel för att välja partners; ...

Visar 31 av 40 av totalt 52