Maj 2003

 • 2003-05-28 Publikation

  Landet som fötts två gånger

  Generell landinformation samt information om svenskt utvecklingssamarbete i Mozambique.

  Sida

 • 2003-05-28 Publikation

  Uppdragsbeskrivning och policy för internrevisionen vid Sida

  Internrevisionen vid Sida är en oberoende, informationssäkrande och konsultativ verksamhet, som är utformad för att tillföra mervärde och förbättra Sidas verksamhet. Internrevisionen skall, på uppdrag av styrelsen, bistå Sida i att uppnå sina mål genom att tillföra ett systematiskt, strukturerat tillvägagångssätt för att granska, värdera och förbättra effektiviteten i den interna styrningen och riskhanteringen. ...

  Sektretariatet för utvärdering , intern revision

 • 2003-05-28 Publikation

  Terms of Reference and Policy for the Internal Audit at Sida

  Internrevisionen vid Sida är en oberoende, informationssäkrande och konsultativ verksamhet, som är utformad för att tillföra mervärde och förbättra Sidas verksamhet. Internrevisionen skall, på uppdrag av styrelsen, bistå Sida i att uppnå sina mål genom att tillföra ett systematiskt, strukturerat tillvägagångssätt för att granska, värdera och förbättra effektiviteten i den interna styrningen och riskhanteringen. ...

  Department for Evaluation , Internal Audit (UTV)

 • 2003-05-27 Publikation

  Croatia Semi-annual Report

  Sida's semi-annual reports are written by the embassy in question. The main aim is to provide a brief overview of major events of the bilateral development cooperation during the previous six months period. The report often also includes a brief political overview.

  Sida

 • 2003-05-27 Publikation

  Serbia and Montenegro Semi-annual Report October 2002 - March 2003

  Sida's semi-annual reports are written by the embassy in question. The main aim is to provide a brief overview of major events of the bilateral development cooperation during the previous six months period. The report often also includes a brief political overview.

  Sida

 • 2003-05-27 Publikation

  Kosovo Semi-annual Report October 2002 - March 2003

  Sida's semi-annual reports are written by the embassy in question. The main aim is to provide a brief overview of major events of the bilateral development cooperation during the previous six months period. The report often also includes a brief political overview.

  Sida office in Pristina

 • 2003-05-27 Publikation

  Cambodia Semi-annual Report Oct02 - March03

  Sida's semi-annual reports are written by the embassy in question. The main aim is to provide a brief overview of major events of the bilateral development cooperation during the previous six month's period. The report often also includes a brief political overview.

  Embassy of Sweden Phnom Penh

 • 2003-05-27 Publikation

  The Montreal Protocol - Guidelines for the Swedish Bilateral Programme

  The ozone layer depletion is a global environmental problem, demanding action in all countries. In the "Montreal Protocol on Substances that deplete the Ozone Layer", nations around the world has therefore agreed to phase out the production and consumtion of ozone depleting substances as soon as possible. A Multilateral Fund has been established to cover "agreed incremental costs" and technical assisstance ...

  Sida

 • 2003-05-21 Publikation

  Sidas logotyp

  Kort om särprofilering, grafisk profil, partners.

  Sida

 • 2003-05-21 Publikation

  Tillväxt och miljö

  Fortsatt tillväxt kombinerad med snabb befolkningsökning och bibehållna produktions- och konsumtionsmönster, gör att trycket på biosfären snabbt ökar. Utvecklingen blir ohållbar. Många människor - inklusive ekonomer - förstår inte miljöförstöringens kostnader. Nationalräkenskaperna, vårt sätt att räkna, fångar inte dessa kostnader. Därför är den faktiska ekonomiska tillväxten i både rika och fattiga ...

Visar 1 av 10 av totalt 52