Juni 2003

 • 2003-06-26 Publikation

  Country Analysis Thailand: Emerging from the financial Crisis

  The basic data of a country strategy contains an analysis of the country and its development. The following disposition is common: facts and figures, conclusion, history, politics, poverty, economic development, democracy and human rights, gender equality, environment and sustainable development, public administration and foreign aid.

  Sida

 • 2003-06-26 Publikation

  Country Analysis Mongolia Dec 1999

  The basic data of a country strategy contains an analysis of the country and its development. The following disposition is common: facts and figures, conclusion, history, politics, poverty, economic development, democracy and human rights, gender equality, environment and sustainable development, public administration and foreign aid.

  Sida

 • 2003-06-26 Publikation

  Cambodia Country Analysis Paper Sept 2001

  The basic data of a country strategy contains an analysis of the country and its development. The following disposition is common: facts and figures, conclusion, history, politics, poverty, economic development, democracy and human rights, gender equality, environment and sustainable development, public administration and foreign aid.

  Sida

 • 2003-06-26 Publikation

  Laos Landanalys Okt 1998

  En analys av landet och dess utveckling utgör det viktigaste underlaget för en landstrategi. Följande deposition är vanlig: basdata, sammanfattning, historik, politik, fattigdom, ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och hållbar utveckling, förvaltning samt det utländska biståndet.

  Sida

 • 2003-06-26 Publikation

  Swedish Humanitarian Assistance Offprint of Sida Annual Report 2002

  Sida funds humanitarian action from the budget line for humanitarian assistance and conflict management. Humanitarian action in situations of conflict or natural disasters is guided by the humanitarian imperative and the principles of impartiality and neutrality. It should be strictly needs-based and serves to protect civilians and non-combattants and to prevent and alleviate human suffering. This ...

  Sida

 • 2003-06-24 Publikation

  Making a difference, Environment and Energy Projects in the Baltic Sea Region

  A review of different projects financed by Sida around the Baltic Sea, including Russia and Ukraine. The brochure will underline the shifting attention eastward for Sida's environmental work in eastern Europe as the development cooperation with the Baltic states will cease.

  David Isaksson , Mats Sundgren , Tina Lundh

 • 2003-06-24 Publikation

  Angola Halvårsrapport Oktober 2002 - Mars 2003

  Mänskliga rättigheter. Ekonomi. Den humanitära situationen. Det svenska biståndet. Samordning med andra givare. Arbetet på ambassaden.

  Svenska ambassaden i Angola

 • 2003-06-24 Publikation

  Policy för Sidas utvärderingsverksamhet

  Utvärdering av utvecklingssamarbete genom Sida genomförs av ämnes- och regionavdelningarna samt av Sekretariatet för utvärdering och internrevision (UTV). Varje operativ avdelning genomför utvärderingar inom sitt eget ansvarsområde. UTVs uppgift är att genomföra mer omfattande och strategiskt viktiga utvärderingar. UTVs huvudman är Sidas styrelse till vilken sekretariatet regelbundet rapporterar. Styrelsen ...

  Sektitariatet för utvärdering , internrevision (UTV)

 • 2003-06-24 Publikation

  Sida's Evaluation Policy

  Utvärdering av utvecklingssamarbete genom Sida genomförs av ämnes- och regionavdelningarna samt av Sekretariatet för utvärdering och internrevision (UTV). Varje operativ avdelning genomför utvärderingar inom sitt eget ansvarsområde. UTVs uppgift är att genomföra mer omfattande och strategiskt viktiga utvärderingar. UTVs huvudman är Sidas styrelse till vilken sekretariatet regelbundet rapporterar. Styrelsen ...

  Department for Evaluation , Internal Audit

 • 2003-06-23 Publikation

  Investing for Future Generations

  The new structure to tackle HIV/AIDS is based on the realisation that the pandemic has to be addressed by all sectors of development co-operation. The Swedish response is described in the strategy "Investing for Future Generations" (Article number SIDA1683en). This folder describes how Sida is expanding its response to the HIV/AIDS epidemic. A resource group has been established, composed of the HIV/AIDS ...

Visar 1 av 10 av totalt 34