Juli 2003

 • 2003-07-10 Publikation

  Laos Semi-annual Report 2003

  Sida's semi-annual reports are written by the embassy in question. The main aim is to provide a brief overview of major events of the bilateral development cooperation during the previous six months period. The report often also includes a brief political overview.

  Embassy of Sweden Vientiane

 • 2003-07-09 Publikation

  Miljö - kunskap för hållbar utveckling

  All utveckling skall vara "hållbar utveckling" - därför har Sida ett mycket tydligt miljöuppdrag. När vi granskar de fakta som finns idag och nya insikter kommer dagligen kan vi konstatera att: - Fattigdomsbekämpning är omöjlig på sikt om man inte tar hänsyn till de naturresurser och den miljö som människor är beroende av och ska bygga sin försörjning på. - Miljöfrågorna är avgörande för en hållbar ...

 • 2003-07-09 Publikation

  Integrating the environment

  All utveckling skall vara "hållbar utveckling" - därför har Sida ett mycket tydligt miljöuppdrag. När vi granskar de fakta som finns idag och nya insikter kommer dagligen kan vi konstatera att: - Fattigdomsbekämpning är omöjlig på sikt om man inte tar hänsyn till de naturresurser och den miljö som människor är beroende av och ska bygga sin försörjning på. - Miljöfrågorna är avgörande för en hållbar ...

 • 2003-07-08 Publikation

  Central America Annual Report 2002

  Annual Report for 2002, Central America. The report represents the first of Sida's annual reports on Swedish bilateral development cooperation of a regional character in Central America. The purpose is to a)provide some of all major existing Sida-funded regional contributions, b) to provide some reflections concerning selected development tendencies of relevance and c) to stimulate discussion within ...

  Embassy of Sweden in Guatemala

 • 2003-07-08 Publikation

  Nicaragua Semi Annual Report November 2002 - April 2003

  Semi Annual Report for the period November 2002-April 2003, Nicaragua. It is a brief and comprehensive account of the political, economic and social situation in the country. Seperate chapters cover the Swedish development cooperation with Nicaragua, the projects and programs and the donor coordination.

  Embassy of Sweden in Nicaragua

 • 2003-07-08 Publikation

  Guatemala Semi Annual Report October 2002-March 2003

  Semi Annual Report for the period October 2002-March 2003, Guatemala. It is a brief and comprehensive account of the political, economic and social situation in the country. Separate chapters cover the Swedish development cooperation with Guatemala, the projects and programs and the donor coordination.

  Embassy of Sweden in Guatemala

 • 2003-07-08 Publikation

  Bolivia Semi-annual Report November 2002-May 2003

  Semi Annual Report for the period November 2002-May 2003 for Bolivia. It is a brief and comprehensive account of the political, economic and social situation. The report cover the Swedish development cooperation with Bolivia, the projects and programs, the donor coordination and activities of the Swedish NGOs.

  Section for Development Cooperation La Paz Boliva

 • 2003-07-08 Publikation

  Peru halvårsrapport Okt02-Mars03

  Utvecklingssamarbetet med Peru under halvåret oktober 2002 mars 2003. Den behandlar den politiska ekonomiska och sociala utvecklingen i landet under perioden. den tar även upp utvecklingssamarbetets inriktning och planeringsläget.

  Latinamerikaavdelningen

 • 2003-07-03 Publikation

  Välkommen hem!

  Broschyren riktar sig till personer som kommer hem från utlandsuppdrag och tar upp vad det, på ett personligt plan, kan innebära att komma hem. Broschyren tar upp stress, relationer och vilket stöd det finns när man kommer hem.

  Sida , PEO

 • 2003-07-03 Publikation

  Annexes to Country Strategy 2003-2005 Bosnia-Herzegovina

  This is a compilation of all background analyses used for developing Sida's draft country strategy for Bosnia and Herzegovina. The different parts are all written by different authors, and the conflict analysis was developed by the University of Uppsala, Roland Kostic. The parts of the publication are Country Analysis, Donor Analysis, Conflict Analysis, Result Analysis and a List of Literature. This ...

  Per Byman , Per Iwansson , Roland Kostic

Visar 11 av 20 av totalt 25