Juli 2003

 • 2003-07-30 Publikation

  Resultatanalys Kenya Budgetåren 1995-1998

  Resultatanalysen ska redovisa erfarenheter och resultat av det svenska utvecklingssamarbetet i ett land och innehåller slutsatser om vilken typ av samarbete som är effektivt, vilka kanaler som fungerar bäst, hur svagheterna ser ut och vilka erfarenheter andra biståndsgivare har gjort. Syftet med en resultatanalys är att dessa slutsatser ska bilda en grund för beslut inför nästa strategiperiod, så att ...

  Avdelningen för Afrika

 • 2003-07-30 Publikation

  Resultatanalys Stora Sjöregionen

  Resultatanalysen ska redovisa erfarenheter och resultat av det svenska utvecklingssamarbetet i ett land och innehåller slutsatser om vilken typ av samarbete som är effektivt, vilka kanaler som fungerar bäst, hur svagheterna ser ut och vilka erfarenheter andra biståndsgivare har gjort. Syftet med en resultatanalys är att dessa slutsatser ska bilda en grund för beslut inför nästa strategiperiod, så att ...

  Avdelningen för Afrika

 • 2003-07-30 Publikation

  Resultatanalys Kambodja november 2001

  Resultatanalysen ska redovisa erfarenheter och resultat av det svenska utvecklingssamarbetet i ett land och innehåller slutsatser om vilken typ av samarbete som är effektivt, vilka kanaler som fungerar bäst, hur svagheterna ser ut och vilka erfarenheter andra biståndsgivare har gjort. Syftet med en resultatanalys är att dessa slutsatser ska bilda en grund för beslut inför nästa strategiperiod, så att ...

  Asienavdelningen

 • 2003-07-30 Publikation

  Resultatanalys Laos oktober 1998

  Resultatanalysen ska redovisa erfarenheter och resultat av det svenska utvecklingssamarbetet i ett land och innehåller slutsatser om vilken typ av samarbete som är effektivt, vilka kanaler som fungerar bäst, hur svagheterna ser ut och vilka erfarenheter andra biståndsgivare har gjort. Syftet med en resultatanalys är att dessa slutsatser ska bilda en grund för beslut inför nästa strategiperiod, så att ...

  Asienavdelningen

 • 2003-07-30 Publikation

  Resultatanalys Kina oktober 2000

  Resultatanalysen ska redovisa erfarenheter och resultat av det svenska utvecklingssamarbetet i ett land och innehåller slutsatser om vilken typ av samarbete som är effektivt, vilka kanaler som fungerar bäst, hur svagheterna ser ut och vilka erfarenheter andra biståndsgivare har gjort. Syftet med en resultatanalys är att dessa slutsatser ska bilda en grund för beslut inför nästa strategiperiod, så att ...

  Asienavdelningen

 • 2003-07-30 Publikation

  Resultatanalys Vietnam maj 1998

  Resultatanalysen ska redovisa erfarenheter och resultat av det svenska utvecklingssamarbetet i ett land och innehåller slutsatser om vilken typ av samarbete som är effektivt, vilka kanaler som fungerar bäst, hur svagheterna ser ut och vilka erfarenheter andra biståndsgivare har gjort. Syftet med en resultatanalys är att dessa slutsatser ska bilda en grund för beslut inför nästa strategiperiod, så att ...

  Asienavdelningen

 • 2003-07-29 Publikation

  Resultatanalys Indien december 1996

  Resultatanalysen ska redovisa erfarenheter och resultat av det svenska utvecklingssamarbetet i ett land och innehåller slutsatser om vilken typ av samarbete som är effektivt, vilka kanaler som fungerar bäst, hur svagheterna ser ut och vilka erfarenheter andra biståndsgivare har gjort. Syftet med en resultatanalys är att dessa slutsatser ska bilda en grund för beslut inför nästa strategiperiod, så att ...

  Asienavdelningen

 • 2003-07-23 Publikation

  Education in situations of emergency, conflict and post-conflict

  Position Paper

  During recent decades, a growing nuber of countries have witnessed the collapse of their social services systems, particularly their education systems. These are primarily countries that have been affected by disasters, both man-made and natural. French version: SIDA2447fr

  UND

 • 2003-07-14 Publikation

  Western Balkans

  This report is to provide a basis for Sida on which it can construct a regional plan within the framework for their general strategy for assistance to the justice sector in six countries or areas in the Western Balkans. The cooperation is now entering into a third phase  development and institution building. Basic legal education is in need. Little attention is given to protection of ownership or other ...

  Mark K Dietrich , Agneta Johansson

 • 2003-07-10 Publikation

  Verksamhetsinriktning 2003-2005

  Verksamhetsinriktning 2003-2005 anger färdriktningen för hälsoenhetens verksamhet och arbete och skall ses som ett arbetsinstrument som utgör en ram för enhetens långsiktiga arbete. Dokumentet beskriver hälsoenhetens arbete och roll med hälsofrågor. Verksamhetsinriktingen berör innehåll, omfattning (geografiskt och volymmässigt) och former för bistånd men är inte en policy eller strategi för Sidas ...

  Sida hälsoenheten

Visar 1 av 10 av totalt 25