Förändring och utveckling - svenskt samarbete med Östeuropa och Centralasien

Series:
Health Division Document
Description:
Att avveckla det gamla Sovjet Drygt tio år efter Sovjetunionens upplösning pågår en grundläggande och smärtsam förändring i de 15 självständiga stater som uppsplittringen resulterade i. I några länder och områden går omställningen till marknadsekonomi och demokrati snabbt. I andra har förändringarna varit obetydliga och motarbetade av det politiska etablissemanget och ekonomiska intressen.

PDF image