Januari 2003

 • 2003-01-14 Publikation

  Landöversikt Polen

  En analys av landet och dess utveckling utgör det viktigaste underlaget för en landstrategi. Följande disposition är vanlig: basdata, sammanfattning, historik, politik, fattigdom, ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och hållbar utvecklig, förvaltning, det utländska biståndet.

 • 2003-01-14 Publikation

  Resultatanalys Samarbetet med Polen

  En analys av landet och dess utveckling utgör det viktigaste underlaget för en landstrategi. Följande disposition är vanlig: basdata, sammanfattning, historik, politik, fattigdom, ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och hållbar utvecklig, förvaltning, det utländska biståndet. Sverige har under perioden 1989 till 1998 lämnst bistånd till Polen på drygt 600 ...

  Lisa Román , Lennart Königson

 • 2003-01-14 Publikation

  Samarbetet med Litauen en resultatanalys

  Rapporten ger en sammanfattning och en analys av resultaten av det svenska utvecklingssamarbetet med Litauen under åren 1995-1998. Analysen avser relevansen i samarbetet både vad gäller Litauens behov av stöd i reformprocessen och med avseende på de mål och den landstrategi som styrt samarbetet från svensk sida.

  Susanne Oxenstierna , Björn wallberg

 • 2003-01-14 Publikation

  Cooperation with Lithuania a results analysis

  Rapporten ger en sammanfattning och en analys av resultaten av det svenska utvecklingssamarbetet med Litauen under åren 1995-1998. Analysen avser relevansen i samarbetet både vad gäller Litauens behov av stöd i reformprocessen och med avseende på de mål och den landstrategi som styrt samarbetet från svensk sida.

  Susanne Oxenstierna , Björn wallberg

 • 2003-01-14 Publikation

  Samarbetet med Lettland en resultatanalys

  Sverige har bedrivit utvecklingssamarbete med Lettland sedan 1990. Under perioden 1990-1997 har stöd omfattande cirka 560 miljoner svenska kronor (msek) utgått till insatser i Lettland. Samarbetet med Lettland syftar främst till att stödja reformprocessen genom strategiska insatser för kunskapsöverföring och institutionsutveckling och att underlätta landets inträde i EU. Resultatanalysen har som syfte ...

  Lisa Román , Claes Sandgren

 • 2003-01-14 Publikation

  Cooperation with Latvia a result analysis

  Sverige har bedrivit utvecklingssamarbete med Lettland sedan 1990. Under perioden 1990-1997 har stöd omfattande cirka 560 miljoner svenska kronor (msek) utgått till insatser i Lettland. Samarbetet med Lettland syftar främst till att stödja reformprocessen genom strategiska insatser för kunskapsöverföring och institutionsutveckling och att underlätta landets inträde i EU. Resultatanalysen har som syfte ...

  Lisa Román , Claes Sandgren

 • 2003-01-13 Publikation

  Samarbetet med Estland en resultatanalys

  Sedan det svenska stödet till reform- och övergångsprocessen i Estland inleddes 1990, har sammanlagt 409 mkr betalats ut t o m 1997. Insatser inom områdena ekonomi och förvaltning har dominerat samarbetet och tagit sammanlagt 48% av medlen i anspråk. Föreliggande resultatanalys belyser bedgetåren 1995/96 och 1997 samt del av 1998. En huvudfråga för resultatanalysen är bedömningen av samarbetets relevans, ...

  Krister Eduards , Lennart Peck

 • 2003-01-13 Publikation

  Cooperation with Estonia - a results analysis

  Sedan det svenska stödet till reform- och övergångsprocessen i Estland inleddes 1990, har sammanlagt 409 mkr betalats ut t o m 1997. Insatser inom områdena ekonomi och förvaltning har dominerat samarbetet och tagit sammanlagt 48% av medlen i anspråk. Föreliggande resultatanalys belyser bedgetåren 1995/96 och 1997 samt del av 1998. En huvudfråga för resultatanalysen är bedömningen av samarbetets relevans, ...

  Krister Eduards , Lennart Peck

 • 2003-01-13 Publikation

  Guidelines for Sida´s Support to Human Rights and Democracy Projects in the Western Balkans

  This document reflects Sida´s views on human rights and democracy in the Western Balkans. The purpose of these directions is to provide guidance for all organisations and partners in co-operation that implement human rights and democracy projects in the region with funds provided by Sida.

  Per Byman

 • 2003-01-10 Publikation

  Mozambique

  Country Report Mozambique 2007. Sida's development cooperation with Mozambique 2007.

  Embassy of Sweden Maputo , Maputo

Visar 11 av 20 av totalt 35