Vision och verklighet. Sidas stöd till vuxna och barn med funktionshinder

Author:
Lillemor Andersson
Description:
Syftet med uppföljningen är att ge en aktuell, övergripande bild av insatserna till funktionshindrade människor genom att använda PLUS, Sidas ekonomi- och administrativa system. Eftersom PLUS möjliggör jämförelser mellan åren 1998-2001 kan vissa trender studeras och synliggöras. Det gäller belopp, karaktär, geografisk fördelning och hur insatserna överensstämmer med Sidas handlingsprogram.

PDF image